Σάββατο, 3 Σεπτεμβρίου 2016

Η ειρωνική απάντηση του υπουργείου πολέμου για τον Γεώργιο Σκουρτανιώτη
 


''...ο αναφερόμενος πιθανόν να ηξεύρη να τουφεκίζη ευστόχως, αλλά διά να διοικήση και διευθύνη πολεμικά και πολιτικά πράγματα, ικανός δεν είναι...''


Μετά την τραγική μάχη του Μαυροματίου και τον θάνατο του Αθανασίου Σκουρτανιώτη, δύο αδέλφια φαίνεται να διεκδικούν το χρίσμα της στρατιωτικής εξουσίας του μεγάλου εκλιπόντος αδελφού. Ο Λουκάς και ο Γεώργιος. Ο Γεώργιος όμως έχει ένα μειονέκτημα. Είναι ο μικρότερος όλων. Μόλις 25 ετών εκείνη την εποχή. Πολύ γρήγορα όμως (μέσα σε λίγες ημέρες) το θέμα μεταξύ των δύο αδελφών, διευθετείται. Ο Λουκάς φαίνεται να υποχωρεί και αφήνει την θέση του στον Γιώργη. Εξ' άλλου ο ίδιος ο Αθανάσιος, έχει ουσιαστικά επιλέξει τον διάδοχό του, όταν έξι περίπου μήνες πριν από τον θάνατό του, σε επιστολή του προς την κυβέρνηση τον Φεβρουάριο του 1825, ζητά την στρατιωτική αναβάθμιση του αδελφού του Γεωργίου, από απλο στρατιώτη σε πεντακοσίαρχο! Πέρα από αυτό, τον χρησιμοποιεί όλους αυτούς τους μήνες μαζί με τον παπά Θανάση από το Δερβενοσάλεσι, σαν τον έμπιστό του στις επαφές του με την κυβέρνηση. Αυτόν έστειλε τον Φεβρουάριο του 1825 στο Ναύπλιο για να ζητήσει τους καθυστερημένους μισθούς και μια διαταγή αύξησης του στρατεύματος, αυτόν στις πιθανές κρυφές επαφές με τον Ανδρούτσο, αυτόν ξανά στο Ναύπλιο την ημέρα του θανάτου του, για να εξομαλύνει τις διαρρηγμένες τον τελευταίο καιρό, σχέσεις του με την κυβέρνηση. Όλα αυτά σημαίνουν, πως ο Θανάσης Σκουρτανιώτης έχει ήδη διακρίνει τις ικανότητες του μικρού του αδερφού και τον έχει ξεχωρίσει. 
Όπως και νάχει όμως, ο Γιώργης παίρνει τελικά το δαχτυλίδι από το άμεσο περιβάλλον, αλλά και από τους συντοπίτες του και στέλνει αναφορά προς την κυβέρνηση, να λάβει και θεσμικά πια από την κεντρική εξουσία, το στρατιωτικό αξίωμα του αδελφού του.

Η κυβέρνηση, αγνοώντας ουσιαστικά τις αρετές του Γιώργη, αφού μέχρι τότε ήταν στη σκιά του αδελφού του, απαντά με αυτόν τον -αν μη τι άλλο- ειρωνικό τρόπο που θα δούμε στην παρακάτω επιστολή...
βλ εκτ16 578

Προσωρινή Διοίκησις της Ελλάδος
Προς το Σ. Εκτελεστικόν Σώμα 
Το υπουργείον του πολέμου

Ελήφθη η προς το υπουργείον τούτο  διευθυνθείσα διά της Γεν. Γραμματείας υπ' αριθμ. 15362 αναφορά του Γεωργίου Σκουρτανιώτου, αδελφού του Μακαρίτου αθανασίου Σκουρτανιώτου και τα εν διαλαμβανόμενα εγνώσθησαν.
Το υπουργείον παρατηρεί, ότι ο αναφερόμενος ζητεί να λάβη τον τόπον του αποθανόντος αυταδέλφου του, διά να εκδικηθή το αίμα αυτού.
Το υπουργείον αγκαλά και ανέφερε προηγουμένως προς την Διοίκησιν, ότι κανείς των συγγενών του Μακαρίτου δεν είναι ικανός και άξιος να δεχθή την αρχηγίαν αυτού, και να διοικήσει ως απαιτείται, λαόν, και να φυλάξη ευταξίαν και ευνομίαν, μ' όλον τούτο και ήδη αναφέρει προς την Διοίκησιν, ότι ο αναφερόμενος πιθανόν να ηξεύρη να τουφεκίζη ευστόχως, αλλά διά να διοικήση και διευθύνη πολεμικά και πολιτικά πράγματα, ικανός δεν είναι. Διό και υποβάλλει το πράγμα υπ' όψιν της Διοικήσεως.

Εν Ναυπλίω τη 21 Νοεμβρίου 1825
Η επιτροπή των πολεμικών
Α. Μεταξάς
Αδάμ Δούκας


Γνωρίζοντας πια σήμερα την στρατιωτική κυρίως, αλλά και πολιτική εξέλιξη του Γεωργίου Σκουρτανιώτη, από την μία δικαιώνουμε τον αδερφό του Θανάση που τον είχε από νωρίς ξεχωρίσει, από την άλλη επιστρέφουμε την ειρωνεία στην κυβέρνηση της εποχής και ιδιαίτερα στο υπουργείο πολέμου, για την...διορατικότητα και την... ακρίβεια των προβλέψεών τους!

Δεν υπάρχουν σχόλια: