ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΥΡΤΑΝΙΩΤΗΣ

...κρίνω περιττόν να αναφέρω τον ένθερμον ζήλον, και τας όσας κατά δύναμιν εκδουλεύσεις εδυνήθην να προσφέρω εις την πατρίδαν και εις όσον καιρόν εφύλαττον τον τόπον θηβών δεν απετόλμησε ο εχθρός να κάμη την παραμικράν καταδρομήν. σπεύδω λοιπόν να προσφέρω και αύθις εις την σεβαστήν διοίκησιν τον ίδιον ζήλον μου και επειδή ο εχθρός καθημερινώς λεηλατεί και αιχμαλωτεί τους αδελφούς μας και ο τόπος επαπειλείται από μέγαν κίνδυνον... να δυνηθώ να προφθάσω τους δυστυχείς αδελφούς μας από τον επαπειλούμενον κίνδυνον. μ' όλον ότι εισέτι δεν ημπορώ να ησυχάσω από τους δριμυτάτους πόνους της πληγής μου, δε βαστά η ψυχή μου να βλέπω τους αδελφούς μας να αιχμαλωτούνται αδίκως...


τη 20 μαϊου 1825
ναύπλιον
ο πατριώτης
αθανάσιος σκουρτανιώτης

Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2007

ΠΡΟΔΟΣΙΑ; (μια φράση στα απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη βάζει φωτιά)''Αφού λέγει (ο Σουρμελής)διά τον Δυσσέα πλήθος ψευτιές, τον κατηγορεί και διά το χτίσιμο του παπά. Πες και τα αίτια στοριογράφο, και το κοινό είναι κριτής η υπέρ η κατά. Ένας οπού γένεται προδότης εις τους Τούρκους κι αφανίζει τόσα παλληκάρια και τον γενναίον αγωνιστή Σκουρτανιώτη τον Θανάση, με σαράντα ανθρώπους, ποιος τον πρόδωσε στους Τούρκους;''
-Στρατηγού Μακρυγιάννη Απομνημονεύματα-

Αυτή η φράση, γραμμένη από το χέρι του Στρατηγού Μακρυγιάννη, πληγώνει σαν καρφί μέσα στα απομνημονεύματά του. Γιατί το έγραψε αυτό ο Μακρυγιάννης; Τι ήξερε παραπάνω; Ποιος είναι δυνατόν να πρόδωσε τον Σκουρτανιώτη στους Τούρκους; Υπήρχε κάποιος που θα κέρδιζε από τον θάνατό του;
Δυστυχώς ο Μακρυγιάννης δεν επέμενε παραπάνω εδώ και δε μας έδωσε περισσότερα στοιχεία, ούτε τις υποψίες του, ούτε καν τι ακούστηκε στους στρατιωτικούς της εποχής για τον θάνατο του Σκουρτανιώτη και τη μάχη του Μαυροματίου.
Ποια όμως ήταν η σχέση του Σκουρτανιώτη με τον Ανδρούτσο; Ποια η αληθινή του σχέση με το Βουλευτικό και την τότε εξουσία; Και ποια ή θέση του στους εμφυλίους που μαίνονταν από την αρχή της επανάστασης;
Ερωτήματα όπως τα παραπάνω, θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε -όσο μπορούμε φυσικά- στη συνέχεια.