ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΥΡΤΑΝΙΩΤΗΣ

...κρίνω περιττόν να αναφέρω τον ένθερμον ζήλον, και τας όσας κατά δύναμιν εκδουλεύσεις εδυνήθην να προσφέρω εις την πατρίδαν και εις όσον καιρόν εφύλαττον τον τόπον θηβών δεν απετόλμησε ο εχθρός να κάμη την παραμικράν καταδρομήν. σπεύδω λοιπόν να προσφέρω και αύθις εις την σεβαστήν διοίκησιν τον ίδιον ζήλον μου και επειδή ο εχθρός καθημερινώς λεηλατεί και αιχμαλωτεί τους αδελφούς μας και ο τόπος επαπειλείται από μέγαν κίνδυνον... να δυνηθώ να προφθάσω τους δυστυχείς αδελφούς μας από τον επαπειλούμενον κίνδυνον. μ' όλον ότι εισέτι δεν ημπορώ να ησυχάσω από τους δριμυτάτους πόνους της πληγής μου, δε βαστά η ψυχή μου να βλέπω τους αδελφούς μας να αιχμαλωτούνται αδίκως...


τη 20 μαϊου 1825
ναύπλιον
ο πατριώτης
αθανάσιος σκουρτανιώτης

Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2014

Mήτρος Αναγνώστου από Λιάτανη (έπεσε μαζί με τον Θανάση στο Μαυρομάτι)

Πηγή: http://agiosthomas.50webs.com/history.htm

Εκτός από τον Θανάση και Κώτσο Σκουρτανιώτη, τον Βιέννα, τον Δρίτσουλα απ' την Δομβραίνα, τον Κολιοβέτα Νικόλαο από την Τοπόλια (Κάστρο) δεν έχουμε ονόματα άλλων νεκρών στο Μαυρομάτι. Καλό είναι λοιπόν, όταν βρίσκουμε κάποιον σε οποιοδήποτε έγγραφο, να τον ονομάζουμε.
Εδώ έχουμε πιστοποιητικό με υπογραφή  του Κριεζώτη, όπου  πιστοποιεί τον αγώνα κατά την διάρκεια της ελληνικής επανάστασης του 1821 του Νικολάου Αναγνώστου από την Λιάτανη, ο οποίος όπως λέει στο έγγραφο ο Κριεζώτης, επολέμησε και υπό τις διαταγές Αθανασίου και Γεωργίου Σκουρτανιώτη. Στο μέσον της επιστολής αναφέρει ο Κριεζώτης, πως ο συγκεκριμένος πολεμιστής έχασε δύο αδερφούς τον Κωνσταντή στη Κάρυστο και τον Μήτρο (με Θανάσην Σκουρτανιώτην εκάη εις την εκκλησίαν Μαυροματίου). Την επιστολή υπογράφει κάτω αριστερά και ο Γιώργης Σκουρτανιώτης.
Αιωνία τους η μνήμη....