ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΥΡΤΑΝΙΩΤΗΣ

...κρίνω περιττόν να αναφέρω τον ένθερμον ζήλον, και τας όσας κατά δύναμιν εκδουλεύσεις εδυνήθην να προσφέρω εις την πατρίδαν και εις όσον καιρόν εφύλαττον τον τόπον θηβών δεν απετόλμησε ο εχθρός να κάμη την παραμικράν καταδρομήν. σπεύδω λοιπόν να προσφέρω και αύθις εις την σεβαστήν διοίκησιν τον ίδιον ζήλον μου και επειδή ο εχθρός καθημερινώς λεηλατεί και αιχμαλωτεί τους αδελφούς μας και ο τόπος επαπειλείται από μέγαν κίνδυνον... να δυνηθώ να προφθάσω τους δυστυχείς αδελφούς μας από τον επαπειλούμενον κίνδυνον. μ' όλον ότι εισέτι δεν ημπορώ να ησυχάσω από τους δριμυτάτους πόνους της πληγής μου, δε βαστά η ψυχή μου να βλέπω τους αδελφούς μας να αιχμαλωτούνται αδίκως...


τη 20 μαϊου 1825
ναύπλιον
ο πατριώτης
αθανάσιος σκουρτανιώτης

Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2015

Η επαρχία Θηβών για τον μακαρίτη Αθ. Σκουρτανιώτη και τους αδερφούς του


Στις 5 Ιανουαρίου 1826 (εκ παραδρομής ο γράψας τότε την επιστολή έχει σημειώσει 1825) η επαρχία Θηβών και τα χωριά της Θήβας, αναφέρονται στο πρόσωπο του εκλιπόντα οπλαρχηγού και ζητούν από την κυβέρνηση να λάβει την στρατιωτική θέση του, εις εκ των αδελφών του.


Ας διαβάσουμε την επιστολή:
(διατηρώ ορθογραφία κειμένου)

''Προς την Σεβαστήν Διοίκησιν

Επειδή και ο μακαρίτης Αθανάσιος σκουρτανιότης ήτον θηβαίος ως είναι γνωστόν της πάσι, ότι το χωρίον του σκούρτα είναι ένα από τα της επαρχείας θηβών, περιττόν δε να αναφέρωμεν εκτεταμένως, διά των επ΄αρετή βίον του και διά το ωραίον και ταπεινόν του ήθος, με το να είναι αποδεδειγμένος ο πατριωτισμός του εις των πεντ' έξι αγώνα τον ιερόν στάδιον τούτου, ηξιώθη και παρά την Σ. Διοίκησιν το υπούργημα του στρατηγού, όθεν παρά τον μακαρίτην και άξιον τούτον πατριώτην, είμεθα όλη η επαρχεία ευχαριστημένη, καυχόμενοι τα άξια και πατριωτικά του πρακτικά. το αύρον του θανάτου μας υστέρησε από έναν τοιούτον πατριώτην και μας άφησε εις την πιο μεγάλην λύπην.

Παρακαλούμεν την Σ. διοίκησιν δια τας εκδουλεύσεις του μακαρίτου και καλού πατριώτου, όστις μέχρι τα τελευταία του είχεν εβαρεστημένη και την Σ. διοίκησιν και την όλην επαρχεία θηβών, να στεφανωθή το υπούργημα της στρατηγίας του ένας εκ των δύο αδελφών του και κατά τούτο ήμεθα ευχαριστημένη όλι η επαρχεία θηβών με το να είναι και αυτός με τον αυτόν χαρακτήρα και με τον ίδιον πατριωτισμόν και μένουμε με όλον το βαθύτατο σέβας. 

Εν Σαλαμίνα τη 5η Ιανουαρίου 1826 

δημογέροντες                                          τα χωριά της θήβας
(ακολουθούν ονόματα)                            (ακολουθούν ονόματα)


ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ ΤΟΥ ΘΗΒΑΙΟΥ ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΥ ΜΗΤΡΟΥ ΜΠΙΝΙΑΡΗ ΤΟ 1824


(Όπως φαίνονται από κατάλογο της εποχής στα αρχεία του Βλαχογιάννη, στις 10 Αυγούστου 1824, υποβαλλόμενοι οι κατάλογοι στην κυβέρνηση και στο υπουργείο πολέμου, προφανώς για πληρωμές μισθών και εφόδια στρατιωτών)


(διατηρώ την ορθογραφία του κειμένου)

1824 τη 10η αυγούστου μέγαρα
κατάλογον ονομαστικόν του μήτρου μπινιάρη

1. γιάννης μπινιάρης από χορίον μορόκαμπο
2. γιοργος μπόγρης από χορίον ρημόκαστρο
3. αναγνώστης μπαλαφούτας από χορίον κούλουρη
4. γιοργάκης μπαρόνος από χορίον μορόκαμπο
5. κολός ραχοβίτης από χορίον θηβαίος
6. λουκάς μπόγρης από χορίον ρημόκαστρο
7. Δήμος λινάρδος από χοριον μουλ....;;
8. μήτρος λινάρδος από μουλ.....;;
9. τριαντάφυλλος βλαχιό
10. κονσταντής (μανάρας;) από κασκαβέλι
11. σωτήρης κοστας από χοριον σήρτζη
12. κονσταντής κοστας από χοριον σηρτζη
13. άγγελος κόστας από χορίον σήρτζη
14. γιάννης κόστας από χορίον σήρτζη
15. βασίλης κυριαζής από χορίον σήρτζη
16. μητρος ....καλαβεζα
17. γιοργις κυρινος από χοριον (βηλιοτες;;)
18. αναστασις μαρινις απο χοριον (βηλιοτες;;)
19. μητρος κοσταντακης μοροκαμπος
20. αντονις χαροκοπος από χοριον βαγια
21. λουκας μπουτουρης ..... μορόκαμπο
22. γιάννις .... αγιά (βλυσέτι;;)
23. δημήτρης μπόγρης από χορίον ρημόκαστρο
24. αναστάσις από χορίον ταραμάρι
25. αναστάσι θάνο από χορίον καρνέσι
26. δημήτρης χατζίς από χορίον καρνέσι
27. γιαννακης κολιοπάτης από χορίον καρνεσι
28. νικολό καρβούνι από χορίον μαβρομάτι
29. αναγνωστης χατζις από χορίον κασκαβέλι
30. αγγελος κολό(ζ;)ι από χορίον μαβρομάτι


31.μαρινης τριανταφυλλος από χοριον παραπουγκια
32. δημήτρης τριαντάφυλλος από χορίον παραπούγκια
33. θανασις στενός από χορίον παραπούγκια
34. δήμος στενός από χορίον παραπούγκια
35. σοτιρις κατζάρης από χοριον (καρήτη;;)
36. μητρος μπελεγράτι από χοριον μπράτζι
37. κολός βλάχος από χορίον μπράτζι
38. κολός ...αμπελακιότης
39. κοτζος στεργίου από χορίον από λιάτανι
40. Δημήτρις κόστα από χορίον κακονισχίρι
41. νικολός βρετός από χορίον βάγια
42. βρετός... από χορίον βάγια
43. μήτρος βρετός από χορίον βάγια
44. σταμάτης φουρτούνας από χορίον (αρχοντίκι;;)
45. φιλις μπάτζαρης από χορίον παναγία
46. αντονις μπάτζαρης από χορίον παναγία
47. γιοργης (βογγλις;;) απο χοριον παναγια
48. κοτζο καπηνιάρης απο χοριον παναγια
49. γιοργης καπηνιαρης αποχοριον παναγια
50. μητρος γαλανης από χορίον παναγία
51. παυλος... από χορίον σχηματάρι
52. κολός κατριπόδης από χορίον (τζηχανάνι;;)
53. γιανις (μεγιτινης;) απο χοριον νιχορι
54. γιανις ταβλις απο χοριον σπαϊδες
55. τασος κουκουμτζής από χορίον σπαϊδες
56. μητζος μπουτούρις από χορίον (σκουλιτζι)
57. παναγιοτης θανασις αγγελος από χοριον παναγια
58. τάσος καπηνιαρης απο χορίον παναγια
59. χρηστο κονσταντινο απο χοριον ρημόκαστρο
60. σοτιρις γιαννης λαμπρος από χοριον μαβροματι
61. κοτζο βαγιοτι από χοριον βαθι
62. αναστασις απο χοριον βαθι
63. θανασις... από χοριον βαθί
64. πετρος τζιμοκος από χοριον βαθί
65. σοτηρχος ...απο χοριον θηβαίος
66. παναγιοτης θανασις αγγελος από χοριον παναγια