ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΥΡΤΑΝΙΩΤΗΣ

...κρίνω περιττόν να αναφέρω τον ένθερμον ζήλον, και τας όσας κατά δύναμιν εκδουλεύσεις εδυνήθην να προσφέρω εις την πατρίδαν και εις όσον καιρόν εφύλαττον τον τόπον θηβών δεν απετόλμησε ο εχθρός να κάμη την παραμικράν καταδρομήν. σπεύδω λοιπόν να προσφέρω και αύθις εις την σεβαστήν διοίκησιν τον ίδιον ζήλον μου και επειδή ο εχθρός καθημερινώς λεηλατεί και αιχμαλωτεί τους αδελφούς μας και ο τόπος επαπειλείται από μέγαν κίνδυνον... να δυνηθώ να προφθάσω τους δυστυχείς αδελφούς μας από τον επαπειλούμενον κίνδυνον. μ' όλον ότι εισέτι δεν ημπορώ να ησυχάσω από τους δριμυτάτους πόνους της πληγής μου, δε βαστά η ψυχή μου να βλέπω τους αδελφούς μας να αιχμαλωτούνται αδίκως...


τη 20 μαϊου 1825
ναύπλιον
ο πατριώτης
αθανάσιος σκουρτανιώτης

Τετάρτη 6 Απριλίου 2011

ΑΠΡΟΣΜΕΝΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ-Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΛΙΒΑΝΑΤΕΣ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΗ!!

Η περιβόητη επιστολή από τις Λιβανάτες προς τον Θανάση Σκουρτανιώτη, που μέχρι σήμερα όλοι πίστευαν (από τον Φανόπουλο μέχρι εμάς) πως έχει γραφεί από τον αδερφό του τον Γιώργη, τελικά ήταν από τον άλλον αδερφό του, τον Λουκά!!
Η πρωτότυπη επστολή για την οποία κάνει λόγο και ο ίδιος ο Θανάσης στην επιστολή του προς το βουλευτικό στις 11 Απριλίου 1825, σχετικά με το θέμα του Ανδρούτσου, τελικά βρέθηκε στα Γενικά αρχεία της Ύδρας.
Ο αδερφός λοιπόν του Θανάση που είχε πάει μαζί με τον Γκούρα στις Λιβανάτες για να κυνηγήσουν τον Ανδρούτσο, δεν ήταν ο Γιώργης, αλλά ο Λουκάς!
Αυτό όμως δεν αλλάζει σε τίποτα την ανάλυσή μας. Πιστεύουμε πως ο Θανάσης, έχει εκβιαστεί από τον Γκούρα και την κυβέρνηση εξ 'αιτίας της συκοφαντίας εναντίον του Γιώργη και αναγκάζεται να στείλει στις Λιβανάτες τον αδερφό του Λουκά, με ένα μικρό σώμα Δερβενοχωριτών. Υπάρχει βέβαια περίπτωση, να έχει απελευθερωθεί και ο Γώργης εκείνη την εποχή από την φυλακή όπου αντιμετώπιζε συκοφαντίες και κατηγορίες προδότη και να βρίσκεται και εκείνος στις Λιβανάτες. Την επιστολή όμως δεν την στέλνει εκείνος, αλλά ο Λουκάς.
Παραθέτουμε αυτούσια την επιστολή του Λουκά προς τον αδερφό του.

Η επιστολή του Λουκά προς τον Θανάση:

Προς τον γεναιότατον αντιστράτηγον κύριον καπετάν Αθανάσιον Σκουρτανιώτην, αδελφικώς χαιρετώ.

Επειδή και σήμερον με το αδελφικόν μου σας ειδοποιώ ότι θεία χάριτι υγιαίνομεν έως την σήμερον με την δύναμιν του αγίου ΄Θεού. Ομοίως να δίδη και εις την Γεναιότη σας ο πανάγαθος Θεός.
Πλην σήμερον σας ειδοποιούμε τα πάντα τα ό, τι ακολουθούν εδώ εις το ορδί. Λοιπόν χθες, εις τας επτά του παρόντος μηνός, εις τας δέκα ώρας της ημέρας, εβγήκεν ο καπετάν Οδυσσεύς από τους Τούρκους, ανεχώρησε με όλους τους ανθρώπους και επήγεν εις τον στρατηγόν Γκούραν. Μάλιστα είπαν να έβγουν και όλοι οι αρβανίται. Είναι να πηγαίνουν επάνω εις το Ζητούνι και να μείνουν μόνον οι Τούρκοι και να πέσουν επάνω τους να τους κτυπήσουν. Όμως έως την σήμερον, δεν έγινεν καμμία διόρθωσις, ούτε κανένας πόλεμος. Λοιπόν ανίσως και ακολουθήση τίποτις νέον, πάλιν σας ξαναγράφω παρευθύς όμως ζαερές δεν μας ήλθεν έως σήμερον. Ανίσως και δεν έλθη ζαερές, έχουν να ανοίξουν εις τα χωριά. Πλην η γεναιότη σας να μας γράψετε με τον ίδιον να μάθωμεν διά την καλή σου υγείαν και πώς πηγαίνει το χέρι σου να χαιρόμεθα.

1825 Απριλίου 8 Λιβανάτες
Ο αδελφός σας Λουκάς γράφω.