ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΥΡΤΑΝΙΩΤΗΣ

...κρίνω περιττόν να αναφέρω τον ένθερμον ζήλον, και τας όσας κατά δύναμιν εκδουλεύσεις εδυνήθην να προσφέρω εις την πατρίδαν και εις όσον καιρόν εφύλαττον τον τόπον θηβών δεν απετόλμησε ο εχθρός να κάμη την παραμικράν καταδρομήν. σπεύδω λοιπόν να προσφέρω και αύθις εις την σεβαστήν διοίκησιν τον ίδιον ζήλον μου και επειδή ο εχθρός καθημερινώς λεηλατεί και αιχμαλωτεί τους αδελφούς μας και ο τόπος επαπειλείται από μέγαν κίνδυνον... να δυνηθώ να προφθάσω τους δυστυχείς αδελφούς μας από τον επαπειλούμενον κίνδυνον. μ' όλον ότι εισέτι δεν ημπορώ να ησυχάσω από τους δριμυτάτους πόνους της πληγής μου, δε βαστά η ψυχή μου να βλέπω τους αδελφούς μας να αιχμαλωτούνται αδίκως...


τη 20 μαϊου 1825
ναύπλιον
ο πατριώτης
αθανάσιος σκουρτανιώτης

Σάββατο 22 Μαρτίου 2014

Η στολή του Γιώργη Σκουρτανιώτη

Φωτογραφία από τον κον Γκικάκη (τον ευχαριστούμε)
Γράφει ο κος Γκικάκης για την φωτογραφία:
25η Μαρτίου 1956, παρέλαση στον Ωρωπό. 
"Η συγκεκριμένη φουστανέλα (καθώς και η υπόλοιπη ενδυμασία) ανήκε στον οπλαρχηγό του 1821, Γιώργη Σκουρτανιώτη. Είχα την μεγάλη τύχη και τιμή να μου την παραχωρήσει η αείμνηση θεία Αντριάνα Σκουρτανιώτη, για να κρατήσω την σημαία στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου 1956