ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΥΡΤΑΝΙΩΤΗΣ

...κρίνω περιττόν να αναφέρω τον ένθερμον ζήλον, και τας όσας κατά δύναμιν εκδουλεύσεις εδυνήθην να προσφέρω εις την πατρίδαν και εις όσον καιρόν εφύλαττον τον τόπον θηβών δεν απετόλμησε ο εχθρός να κάμη την παραμικράν καταδρομήν. σπεύδω λοιπόν να προσφέρω και αύθις εις την σεβαστήν διοίκησιν τον ίδιον ζήλον μου και επειδή ο εχθρός καθημερινώς λεηλατεί και αιχμαλωτεί τους αδελφούς μας και ο τόπος επαπειλείται από μέγαν κίνδυνον... να δυνηθώ να προφθάσω τους δυστυχείς αδελφούς μας από τον επαπειλούμενον κίνδυνον. μ' όλον ότι εισέτι δεν ημπορώ να ησυχάσω από τους δριμυτάτους πόνους της πληγής μου, δε βαστά η ψυχή μου να βλέπω τους αδελφούς μας να αιχμαλωτούνται αδίκως...


τη 20 μαϊου 1825
ναύπλιον
ο πατριώτης
αθανάσιος σκουρτανιώτης

Τετάρτη 26 Δεκεμβρίου 2007

Η θεωρία της υπεράσπισης του Μαυροματίου

Γυρεύοντας λοιπόν τους διάφορους λόγους της απόφασης του Σκουρτανιώτη να παραμείνει και να δώσει μάχη στο Μαυρομάτι, μας έχει διαφύγει ένας σοβαρός λόγος που μπορεί να τον ώθησε να πολεμήσει στο συγκεκριμένο σημείο. Ο λόγος αυτός, δεν είναι άλλος, από την υπεράσπιση των αυτοχθόνων άμαχων Μαυροματαίων. Ακόμη όμως κι αν οι Τούρκοι δεν επιδίδονταν σε λεηλασίες, ενδέχεται να επιδίδονταν σε βιασμούς των γυναικών. Ποιος μας λέει, ότι ο Σκουρτανιώτης δεν πιέστηκε από τους ντόπιους ή δε πήρε μόνος του την απόφαση να υπερασπίσει το ίδιο το Μαυρομάτι και τους αμάχους που είχαν παραμείνει, από τη στιγμή που είδε ότι οι Οθωμανοί έρχονταν προς τα κει; Γιατί ένας τόσο προφανής και απλούστατος λόγος διέφυγε από την οπτική και την έρευνα του κ. Μήτρου; Πολλές πηγές αναφέρουν, ότι ο Σκουρτανιώτης ειδοποιούσε τον πληθυσμό για την παρουσία των Οθωμανών στη περιοχή, γεγονός που σημαίνει, ότι ο ίδιος, είχε μια ευαισθησία στο θέμα αυτό. Πώς θα μπορούσε λοιπόν, ένας καπετάνιος με τέτοια ευαισθησία -ο ίδιος ήταν πατέρας ενός δίχρονου αγοριού που πρόσφατα το είχε αποχαιρετήσει για να τραβήξει δυτικά- πώς θα μπορούσε λοιπόν, να παρατήσει στο έλεος των Τούρκων τους γέροντες, τις γυναίκες και τα παιδιά του Μαυροματίου; Γιατί στο Μαυρομάτι είχε μείνει κόσμος. Το μαρτυρά το γεγονός πως την επόμενη μέρα, γυναίκες του Μαυροματίου έθαψαν τον Σκουρτανιώτη και τους πολεμιστές. Το μαρτυρά το γεγονός πως εκείνη την ημέρα, το τσοπανόπουλο ο μικρός Τάσος, έβοσκε αμέριμνα τα πρόβατά του. Πώς θα μπορούσε λοιπόν ο καπετάνιος, να μη λάβει υπόψη του, όλους αυτούς τους ανθρώπους στην απόφασή του να δώσει ή να μη δώσει μάχη;
Θα πρέπει να είμαστε λοιπόν πολύ προσεκτικοί όσον αφορά τα βήματα της έρευνάς μας, προτού καταλήξουμε στο ότι η συγκεκριμένη μάχη δεν είχε λογική, ή ότι ήταν άκαιρη, ή ότι ο Σκουρτανιώτης δεν έκανε καλά τους λογαριασμούς του. Είναι αντιιστορικό να καταδικάζουμε, από τη στιγμή που αγνοούμε τις ιδιαίτερες συνθήκες, τις δυσκολίες και τα διλήμματα που αντιμετώπισε εκείνη την μέρα ο αρχηγός.
Πάντως η θεωρία της υπεράσπισης των αμάχων του Μαυροματίου, είναι μια θεωρία που θα πρέπει να μας απασχολήσει και θα πρέπει οπωσδήποτε να την λάβουμε σοβαρά υπόψη, από τη στιγμή που αποφασίσαμε να αναζητήσουμε την αλήθεια.