ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΥΡΤΑΝΙΩΤΗΣ

...κρίνω περιττόν να αναφέρω τον ένθερμον ζήλον, και τας όσας κατά δύναμιν εκδουλεύσεις εδυνήθην να προσφέρω εις την πατρίδαν και εις όσον καιρόν εφύλαττον τον τόπον θηβών δεν απετόλμησε ο εχθρός να κάμη την παραμικράν καταδρομήν. σπεύδω λοιπόν να προσφέρω και αύθις εις την σεβαστήν διοίκησιν τον ίδιον ζήλον μου και επειδή ο εχθρός καθημερινώς λεηλατεί και αιχμαλωτεί τους αδελφούς μας και ο τόπος επαπειλείται από μέγαν κίνδυνον... να δυνηθώ να προφθάσω τους δυστυχείς αδελφούς μας από τον επαπειλούμενον κίνδυνον. μ' όλον ότι εισέτι δεν ημπορώ να ησυχάσω από τους δριμυτάτους πόνους της πληγής μου, δε βαστά η ψυχή μου να βλέπω τους αδελφούς μας να αιχμαλωτούνται αδίκως...


τη 20 μαϊου 1825
ναύπλιον
ο πατριώτης
αθανάσιος σκουρτανιώτης

Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2012

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΥΛΩΝΙΤΩΝ ''ΤΟ ΣΑΛΕΣΙ''


Θέλω να ευχαριστήσω το ΔΣ του Συλλόγου Αυλωνιτών ''ΤΟ ΣΑΛΕΣΙ'' για το ενδιαφέρον τους να μου στείλουν νέα στοιχεία για την περιοχή και τον οπλαρχηγό Αθανάσιο Σκουρτανιώτη. Πρόκειται για μια άγνωστη μέχρι σήμερα μάχη που έλαβε χώρα στον Αυλώνα (Σάλεσι) τον Σεπτέμβρη του 1825 και στην οποία πρωταγωνίστησε ο καπετάν Σκουρτανιώτης. Ο ίδιος Σύλλογος επίσης,μου έστειλε την επίπονη και ανέκδοτη δουλειά του Τάκη Λιάκουρη (22 σελ. έρευνας στα Γενικά αρχεία του κράτους) δουλειά που δυστυχώς, δεν μπόρεσε ο ίδιος να δημοσιεύσει ή να ολοκληρώσει γιατί έφυγε ξαφνικά και σχετικά νέος από την ζωή. Ελπίζω να αξιοποιήσω τα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία του κ. Λιάκουρη. Σύντομα περισσότερα.