ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΥΡΤΑΝΙΩΤΗΣ

...κρίνω περιττόν να αναφέρω τον ένθερμον ζήλον, και τας όσας κατά δύναμιν εκδουλεύσεις εδυνήθην να προσφέρω εις την πατρίδαν και εις όσον καιρόν εφύλαττον τον τόπον θηβών δεν απετόλμησε ο εχθρός να κάμη την παραμικράν καταδρομήν. σπεύδω λοιπόν να προσφέρω και αύθις εις την σεβαστήν διοίκησιν τον ίδιον ζήλον μου και επειδή ο εχθρός καθημερινώς λεηλατεί και αιχμαλωτεί τους αδελφούς μας και ο τόπος επαπειλείται από μέγαν κίνδυνον... να δυνηθώ να προφθάσω τους δυστυχείς αδελφούς μας από τον επαπειλούμενον κίνδυνον. μ' όλον ότι εισέτι δεν ημπορώ να ησυχάσω από τους δριμυτάτους πόνους της πληγής μου, δε βαστά η ψυχή μου να βλέπω τους αδελφούς μας να αιχμαλωτούνται αδίκως...


τη 20 μαϊου 1825
ναύπλιον
ο πατριώτης
αθανάσιος σκουρτανιώτης

Τρίτη 5 Μαρτίου 2013

Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ κ. ΛΙΑΚΟΥΡΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΣΚΟΥΡΤΑΝΙΩΤΗ, ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Για πρώτη φορά μετά από 192 χρόνια αφότου άρχισε η ελληνική επανάσταση του 1821, έχουμε τα ονόματα των περισσοτέρων αγωνιστών της ανατολικής Βοιωτίας. Τα πάντα οφείλονται στον Δημήτρη Λιάκουρη από τον Αυλώνα, που στην έρευνά του στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, έφερε στο φως δύο σημαντικούς καταλόγους του καπετάν Αθανασίου Σκουρτανιώτη, που αριθμούν σε σύνολο γύρω στους 579 πολεμιστές της ανατολικής Βοιωτίας. Αν προσθέσουμε σε αυτούς άλλους 300 που έχουν βρεθεί από άλλες πηγές, φτάνουμε σε έναν αριθμό 879 πολεμιστών από τα Δερβενοχώρια και την ευρύτερη ανατολική περιοχή.
Να ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά τον Δημήτρη Λιάκουρη. Η έρευνά του αν και δεν ολοκληρώθηκε λόγω του θανάτου του, είναι πολύ σημαντική και θέτει ένα σημαντικό λιθάρι στην ανίχνευση της ιστορίας του τόπου.
Δημοσιεύω παρακάτω, ολόκληρη την έρευνα του κ. Λιάκουρη, όπως βρέθηκε στο αρχείο του.
Να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά επίσης, τον Σύλλογο Αυλωνιτών ''ΤΟ ΣΑΛΕΣΙ'' που μου έστειλε τα στοιχεία.
ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ Ι821

Δρος  Δημ. Ε. Λιάκουρη

Τεχνικού Γεωλόγου


1.                 Σύντομο Ιστορικό Πλαίσιο

Θεωρούμε αναγκαία μια σύντομη αναφορά σε ορισμένα ιστορικά κι ενημερωτικά στοιχεία, τα οποία έχουν σχέση με την δράση των αγωνιστών του ΄21.
2.     Εξέγερση στην Αττική
Οι πρώτες επαναστατικές ενέργειες άρχισαν με την διάδοση των ιδεών της Φιλικής Εταιρείας από τα μέσα του 1819. Οι ιδέες αυτές είχαν μεγάλη απήχηση στις καρδιές των Ελλήνων γιατί εξέφραζαν τον πόθο του Έθνους για ελευθερία.
Η μύηση των ιδεών της Φ.Ε. άρχισε με τους Φιλικούς και μέσω των τοπικών προυχόντων ή κατηχητών διαδόθηκαν στο μεγαλύτερο μέρος των χωρικών της Αττικής. Οι χωρικοί εμπιστεύτηκαν τα μηνύματα της Φ.Ε. παραμερίζοντας τις αρχικές επιφυλάξεις, που οφείλονταν σε προγενέστερες εμπειρίες, όπως η αποτυχημένη επανάσταση του 1770 (ορλωφικά).1
Οι Φιλικοί που ανέλαβαν την μύηση των χωρικών της Αττικής, ήταν οι Ηπειρώτες την καταγωγή, Αθαν. Ζαφίρης και Δημ. Ζωγράφος. Μαζί με τους τοπικούς προύχοντες συνέβαλαν τα μέγιστα στην προμήθεια όπλων και πολεμοφοδίων για τις ανάγκες του αγώνα, τα οποία έκρυβαν και με διάφορους τρόπους προωθούσαν σε επαναστατικούς πυρήνες που άρχισαν να συγκροτούνται, κυρίως στις περιοχές Μενιδίου και Χασιάς με οπλαρχηγούς τον Αναγνώστη Κουρκατιώτη και Μελέτη Βασιλείου αντίστοιχα, οι οποίοι ήταν μυημένοι στην Φ.Ε.
Η εξέγερση στην Αττική καθυστέρησε μερικές μέρες να εκδηλωθεί. Πρώτος φαίνεται ότι ξεσήκωσε τους χωρικούς ο Μελέτης Βασιλείου, ο οποίος σε έγγραφό του αναφέρει «…πρώτη απριλλίου εσήκοσα τους χασότες εις τα άρματα και έπειτα όλα τα χωριά της Αθήνας» και σε άλλο «…και εις τους 18: του απριλλίου επήγα εις τον Κάλαμον και επολέμησα με τον Ουμέρ Μπέη»2.
3.     Στρατιωτική δομή των επαναστατικών στρατευμάτων
Μέχρι την διακυβέρνηση της Ελλάδας από τον Ι. Καποδίστρια και την άφιξη του βασιλιά Όθωνα, οι αγωνιστές του ΄21 συνιστούσαν άτακτα ελληνικά σώματα με στοιχειώδη οργάνωση κατά το πρότυπο των αρματολών και κλεφτών.
Τα σώματα αυτά συγκροτούσαν δυναμικοί άνδρες με κάποια πολεμική πείρα, οι οποίοι καλούσαν κάτω από τις οδηγίες τους «στρατιώτες», ο αριθμός των οποίων ήταν ανάλογος της οικονομικής τους κατάστασης, της εξυπνάδας τους, των ικανοτήτων τους, της προσωπικότητας, της τόλμης και της γενναιότητάς τους.
Έτσι εμφανίσθηκαν οι πρώτοι οπλαρχηγοί ή καπεταναίοι, ορισμένοι των οποίων ηγούντο άνω των χιλίων αγωνιστών (μεγάλοι οπλαρχηγοί) και άλλοι μερικών εκατοντάδων ή ακόμη και δεκάδων (μικροί οπλαρχηγοί).
Κάτω από τις άμεσες οδηγίες του μεγάλου οπλαρχηγού ήταν οι μπουλουκτσίδες (από την ξένη λέξη μπουλούκι), που οδηγούσαν 25-100 άνδρες και κάτω απ’ αυτούς οι μικρότεροι ομαδάρχες (υπαξ/κοι θα λέγαμε), που οδηγούσαν 10-15 άνδρες.4
Οι μεγάλοι οπλαρχηγοί συνήθως συνεργάζονταν, υπήρχαν όμως και περιπτώσεις που λόγω αντιζηλίας αλληλουπονομεύονταν. Οι μικροί οπλαρχηγοί δρούσαν μεμονωμένα, σε περιπτώσεις όμως σοβαρών κινδύνων τάσσονταν κάτω από τις οδηγίες των μεγάλων.
Η στρατολόγηση των αγωνιστών ήταν προαιρετική, σε κρίσιμες όμως εθνικές περιστάσεις υποχρεωτική για άνδρες 16-60 ετών.
Η κατάταξη σ’ ένα άτακτο σώμα γινόταν με προφορική συμφωνία για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ο μισθός στην αρχή δεν αποτελούσε βάση συμφωνίας, αργότερα όμως οριζόταν απ’ την κυβέρνηση.
Οι στρατιώτες έπαιρναν 25 γρόσια περίπου το μήνα. Από τον κατάλογο του καπετάν Σκουρτανιώτη (Γ.Α.Κ. ΥΠ.ΠΟΛ. Φ51) ζητείται η καταβολή μισθού στους αγωνιστές του με ποσόν 36 γρόσια το μήνα.
Η αγοραστική ισοδυναμία ήταν δια παράδειγμα: 1γρ. = 6 οκάδες καλαμπόκι ή 1,5γρ. = 1 οκά κρέας.
Τα άτακτα σώματα χωρίς στρατιωτική πειθαρχία με την σημερινή έννοια, δημιουργούσαν προβλήματα στην ύπαιθρο, βασανίζοντας, ληστεύοντας, λεηλατώντας και κακοποιώντας τους φτωχούς κατοίκους της Αττικής. Η συμπεριφορά τους ξεκινούσε από την ανάγκη συντήρησης, τόσο των ίδιων, όσο και των οικογενειών τους, δεδομένου ότι για πολλούς μήνες έμεναν απλήρωτοι, χωρίς τροφή (σιτηρέσιο), ρουχισμό και υπόδηση.
Χαρακτηριστικές είναι δύο αναφορές του καπετάν Σκουρτανιώτη προς την προσωρινή Διοίκηση της Ελλάδας. Με την πρώτη (10 Ιουλίου 1824) ζητάει να τους σταλούν για τους στρατιώτες του μπαρουτόβολα, τροφές και τσαρούχια, διότι είναι ανυπόδητοι (Γ.Α.Κ. ΕΚΤ. 1764.Φ14). Με την δεύτερη (22 Αυγούστου 1824) παρακαλεί την Διοίκηση να διατάξει τον φροντιστή Δερβενοχωρίων να στείλει τους μισθούς των στρατιωτών, τους οποίους προσπαθούσε δύσκολα να κατευνάσει, «άχρι τούδε μετά μεγάλων υποσχέσεων εμαλάκωνα» αναφέρει σε έγγραφό του (Γ.Α.Κ. ΕΚΤ. 2550).
Κατά την περίοδο του Καποδίστρια άρχισε η διάλυση των ατάκτων και η οργάνωση του τακτικού στρατού κατά το δεκαδικό σύστημα, στον οποίον κατατάχτηκαν αρκετοί αγωνιστές. Η αλλαγή αυτή δημιούργησε πολλά προσωπικά προβλήματα και αντιδικίες.
Σύμφωνα με Διάταγμα της 7ης Φεβρουαρίου 1828 την ανώτερη στρατιωτική μονάδα αποτελούσε η χιλιαρχία (1000-1200 άνδρες) με διοικητή τον χιλίαρχο. Την ιεραρχία προς τα κάτω συμπλήρωναν οι πεντακοσίαρχοι, 100νταρχοι, 50αρχοι, 25αρχοι, 12αρχοι, 5αρχοι.
Παρ’ όλη την προσπάθεια οργάνωσης των χιλιαρχιών, το τέλος της επανάστασης βρήκε τα ελληνικά στρατεύματα στην πλειονότητά τους ως σώματα ατάκτων. Τα τακτικά αποτελούσαν το 4ον στρατιωτικό σώμα του Γάλλου συνταγματάρχη Φαβιέρου και το σώμα των νέων Φιλελλήνων στρατιωτικών. Στη συνέχεια με άλλα Β.Δ. έγιναν τροποποιήσεις στην οργάνωση του τακτικού στρατού.
Μεγάλοι οπλαρχηγοί στην ευρύτερη περιοχή με αντιστοιχία στον βαθμό του χιλιάρχου και μυημένοι στην Φ.Ε. ήταν ως γνωστόν ο Μελέτης Χ΄΄ Βασιλείου απ’ την Χασιά, ο Νικ. Κριεζώτης στην Εύβοια κι ο Αθαν. Σκουρτανιώτης απ’ τα Σκούρτα (Γ.Α.Κ. ΕΚΤ. 1101.Φ.9 απόφαση του Βουλευτικού περί απονομής του βαθμού χιλιάρχου). Και οι τρεις με νεώτερα Β.Δ. πήραν το βαθμό του Στρατηγού.
Κάτω από τους μεγάλους αυτούς καπεταναίους αναφέρουμε μερικά ονόματα οπλαρχηγών, όχι ευρύτερα γνωστών, οι οποίοι αργότερα, όταν οργανώθηκε ο τακτικός στρατός με αποφάσεις της Κυβέρνησης ή του Εκτελεστικού Σώματος προβιβάσθηκαν στους βαθμούς ταγματάρχου, ταξιάρχου, στρατηγού, ακόμη και αντιστρατήγου. Οι Μενιδιάτες Αναγν. Κιουρκατιώτης, Μήτρος και Γεωρ. Λέκκας, ο Χασιώτης Μήτρος Τσεβάς, ο αδερφός του Αθαν. Σκουρτανιώτη, Γεώργιος ο οποίος τον αντικατέστησε στην αρχηγία στων Δερβενοχωριτών (μετέπειτα ταγματάρχης 8ης ταξιαρχίας Αττικής – Βοιωτίας. Φ2 Αριστ.).
Με μικρότερο βαθμό στην ιεραρχία μικροί καπεταναίοι: ο εκατόνταρχος Σιδέρης Γκλιάτης απ’ το Μαρκόπουλο (φ47 Αριστ. Χαλκούν μετάλλειο), Κώτσος Βόγκλης απ’ τα Σκούρτα (μετέπειτα ανθ/γος 7ης τετραρχίας Θηβών, Φ2 Αριστ.), Γεωρ. Γεωργίου απ’ τα Κρώρα (αναφέρεται ως ανθ/γος στα μητρώα του Υπ. Στρατιωτικών το 1833), Κώστας Αναστασίου (Τανάγρα), Ιωαν. Κουμπίτσας (Λιάτανη) κ.α.
Από τον Αυλώνα (Κακοσάλεσι) βρέθηκαν στ’ αρχεία και τρεις αγωνιστές επί κεφαλής ανδρών και κάτω από τις οδηγίες οπλαρχηγών, κυρίως όμως του καπετάν Σκουρτανιώτη
Σταμάτης Μπουγέσης (Μητρώο αγωνιστών ΄21. Εθν.Βιβλ.α.αρ.01267 και κουτί 141 Φακ.49). Σε πιστοποιητικό αναφέρεται ως οπλαρχηγός, καπετάν Σταμάτης, επί κεφαλής ανδρών.
Γεωρ. Μπερτόλης (Μητρώο αγωνιστών ΄21. Εθν.Βιβλ.α.αρ.00947 και κουτί 148 Φακ.114). Μπουλουκτσής. Το πιστοποιητικό υπογράφουν οι οπλαρχηγοί Ι. Κλίμακας και Διον. Δυοβουνιώτης. Ως μπουλουκτσής θα πρέπει να ηγείτο 25 ή και περισσοτέρων αγωνιστών.
Σταύρος Κων. Λιάτης (Μητρώο αγωνιστών ΄21. Εθν.Βιβλ.α.α.01267 και κουτί 111 Φακ.57). Ήταν εικοσιπένταρχος. Διέμενε στην Αθήνα, αλλά κατήγετο από το Κακοσάλεσι.
Το στρατιωτικό σώμα του καπετάν Σκουρτανιώτη αποτελούσαν αγωνιστές από τα Δερβενοχώρια κι όχι μόνο, όπως θα φανεί στη συνέχεια.
Μετά από πολύμηνες έρευνες στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.) και την Εθν. Βιβλ. βρέθηκαν και δύο κατάλογοι με ονόματα αγωνιστών του σώματος Αθαν. Σκουρτανιώτη που φέρουν την υπογραφή του (ΒΛΑΧ-ΠΟΛ Φ24 αυξ.αριθ. 149 και Υπ. Πολέμου Φ51). Οι κατάλογοι αυτοί είναι πολύ σημαντικοί, διότι για πρώτη φορά φέρνουν στο φως ονόματα απλών αγωνιστών της περιοχής στην οποία αναφερόμαστε, άγνωστα μέχρι τώρα.
Ο πρώτος, τον οποίο ονομάζουμε Α για διευκόλυνση του κειμένου, είναι ο πλέον λεπτομερής, διότι σ’ αυτόν αναφέρεται ο τόπος καταγωγής των αγωνιστών και είχε αποσταλεί στον φροντιστή Δερβενοχωρίων Μάργγελα ; (Δυσανάγνωστο) την 19η Ιουλίου 1824 από τα Σκούρτα.
Ο δεύτερος, ονομάζουμε Β, αναφέρει ονόματα αγωνιστών χωρίς να σημειώνεται ο τόπος καταγωγής. Τον κατάλογο αυτό είχε υποβάλει στο Υπ. Πολέμου ο αδερφός του Αθαν. Σκουρτανιώτη, Γεώργιος την 18 Απριλίου 1825 (Γ.Α.Κ. ΕΚΤ. 131) με την παράκληση να καταβληθούν οι μισθοί των αγωνιστών σε γρόσια για τα χρονικά διαστήματα που αυτοί υπηρέτησαν (εκδούλευσαν) στο σώμα του Αθ. Σκουρτανιώτη.
Στον κατάλογο Α αναφέρονται τα ονόματα 421 αγωνιστών με τους ακόλουθους αριθμούς αυτών ανά τόπο καταγωγής.
Στα ονόματα αυτά συμπεριλαμβάνονται κι εκείνα δύο μικρών οπλαρχηγών, του καπετάν Αλέξη (31 αγωνιστές) και Σαράντη Ανατολίτη (6 αγωνιστές), που είχαν ταχθεί στο σώμα του καπετάν Σκουρτανιώτη.
Σκούρτα
92
Λιάτανη (Αγ. Θωμάς)
13
Κρώρα (Στεφάνη)
28
Συκάμινο
38
Καβάσιλα (Πράσινο)
28
Κιούρκα (Αφίδναι)
40
Κακονισχύρι (Πάνακτος)
12
Καπανδρίτι
20
Δερβενοσάλεσι (Πύλη)
45
Μακρόπουλο
18
Κακοσάλεσι (Αυλών)
50
Καν Αλέξη+Ανατολίτη
37
Στον κατάλογο Β ο καπετάν Σκουρτανιώτης αναφέρεται σε 179 αγωνιστές, αναγράφονται όμως 178, εκ των οποίων 20 αναφέρονται και στον κατάλογο Α. Συνεπώς στους καταλόγους είναι εγγεγραμμένοι 421+178 = 599–20 = 579 αγωνιστές. Τελικά αν στους αγωνιστές των καταλόγων Α και Β του καπετάν Σκουρτανιώτη προστεθούν και οι 300 αγωνιστές που βρέθηκαν από άλλες επίσημες πηγές και αναφέρονται στο συνημμένο παράρτημα (Φακ. Αριστείων και Εθν. Βιβλ.), προκύπτει, σύμφωνα με τις προσωπικές μας έρευνες, ότι κατ’ ελάχιστον ένα σύνολο 879 αγωνιστών (574+300), έλαβαν μέρος στον αγώνα του ΄21 από τα Δερβενοχώρια και άλλα χωριά της ΒΑ Αττικής και Βοιωτίας, τα οποία αναφέρονται στο παρόν κείμενο. Από τους 879 αγωνιστές οι 721 κατάγονται από τα παρακάτω χωριά ως ακολούθως. (Εντός παρενθέσεως ο αριθμός των αγωνιστών).
Σκούρτα (105), Κρώρα (31), Καβάσιλα (28), Κακονισχύρι (15), Δερβενοσάλεσι (53), Κακοσάλεσι (62), Λιάτανη (54), Συκάμινο (57), Κούρκα (48), Καπανδρίτι (37), Μαρκόπουλο (44), Μαραθώνας (14), Ωρωπός (13), Γραμματικό (7), Βαρνάβας – Κάλαμος (3), Κουβαράς (1), Σχηματάρι (64), Τανάγρα (30), Μονή Κλειστών (1).
Για τους υπόλοιπους 158 αγωνιστές που αναφέρονται στον κατάλογο Β του καπετάν Σκουρτανιώτη δεν ήταν δυνατόν να προσδιορισθεί ο τόπος καταγωγής. Πιθανότατα κατάγονται από τα ίδια των υπόλοιπων αγωνιστών χωριά, στα οποία πολλές οικογένειες με τα ίδια επώνυμα είναι γνωστές.
Τα ονοματεπώνυμα αναλυτικά αναφέρονται στο παράρτημα με τους καταλόγους που συνοδεύει το παρόν κείμενο.
Από τον κατάλογο Α του καπετάν Σκουρτανιώτη έγιναν οι ακόλουθες διαπιστώσεις:
α) Οι αγωνιστές των χωριών Κιούρκα, Καπανδρίτι, Μακρόπουλο, Συκάμινο και Κακοσάλεσι αναφέρονται με την ίδια σειρά, ελάχιστες διαφορές και την ίδια ημερομηνία σε ανάλογο κατάσταση του Ι. Γκούρα, τον οποίον έχει ανακοινώσει ο Δημ. Γιώτας στο Γ΄ Συμπόσιο Ιστορίας και Λαογραφίας το 1990 στον Μαραθώνα. Υποθέτουμε ότι ο κατάλογος του Γκούρα ήταν αντιγραφή εκείνου του Σκουρτανιώτη, ο οποίος όπως είδαμε τον υπέβαλε στον φροντιστή των Δερβενοχωρίων. Πολλές υποθέσεις μπορούν να γίνουν για το πώς ο κατάλογος αυτός αντιγράφηκε ή περιήλθε στον Γκούρα. Αναμφισβήτητα όμως αρχικός συντάκτης θα πρέπει να ήταν ο Σκουρτανιώτης, ο οποίος άλλωστε γνώριζε καλύτερα από κάθε άλλον τους αγωνιστές, των οποίων ηγείτο.
β) Τους περισσότερους αγωνιστές στο σώμα του Σκουρτανιώτη έδωσαν τα χωριά Σκούρτα, Κακοσάλεσι, Δερβενοσάλεσι, Κιούρκα και Συκάμινο, τα οποία προφανώς ήταν και τα πολυπληθέστερα την εποχή εκείνη.
γ) Στον κατάλογο δεν αναφέρονται αγωνιστές από τη ΒΔ Αττική. Φαίνεται ότι είχαν ενταχθεί στα σώματα των οπλαρχηγών Χασιάς και Μενιδίου. Επίσης δεν αναφέρονται αγωνιστές από το Σχηματάρι, το Μπράτσι (Τανάγρα) και το Κλειδί, το οποίο κατά πληροφορίες ήταν χειμαδιό των Δερβενοχωριτών.
Οι αριθμοί των αγωνιστών που προαναφέραμε δεν πρέπει να θεωρηθούν απόλυτα ακριβείς, αλλά αριθμοί που προσεγγίζουν σε μεγάλο όμως βαθμό την πραγματικότητα, δεδομένου ότι απ’ την μια μεριά πιθανώς κάποιοι αγωνιστές να σκοτώθηκαν χωρίς να υποβάλουν αιτήσεις ή να μην βρέθηκαν στ’ αρχεία, από την άλλη όμως κάποιοι να υπέβαλαν, χωρίς καμία ή ασήμαντη συμμετοχή στον αγώνα.
Πολλά από τα επώνυμα ταυτίζονται ή δείχνουν συγγένεια με εκείνα των μητρώων αρρένων των δήμων και κοινοτήτων της ΒΔ Αττικής, όπως προκύπτει από έρευνα του Δημ. Καλλιέρη, τα αποτελέσματα της οποίας ανακοινώθηκαν στο 8ο Συμπόσιο Ιστορίας και λαογραφίας Αττικής.

4.     Πεδία συγκρούσεων
Όπως προέκυψε από την έρευνα των αρχείων (αιτήσεις, πιστοποιητικά αγωνιστών κλπ.) οι κυριότερες μάχες που έλαβαν μέρος οι αγωνιστές, στους οποίους αναφερόμαστε ήταν οι ακόλουθες:
Μάχη στα Βρυσάκια Εύβοιας 1821. Κτυπήθηκε ο Ομέρ Βρυώνης, ο οποίος μετά την μάχη της Γραβιάς κινήθηκε και προς την Εύβοια.
Β΄Πολιορκία Ακροπόλεως: 3 Νοέμ. 1821 – 10 Ιουν. 1822. Μετά την αναχώρηση του Ομέρ Βρυώνη απ’ την Αθήνα, οι Τούρκοι κλείσθηκαν στα τείχη της Ακρόπολης, την οποία πολιορκούσαν οι Έλληνες. Η παράδοση των Τούρκων πραγματοποιήθηκε την 10η Ιουνίου 1822. Στην πολιορκία αυτή διακρίθηκαν οι Μενιδιάτες οπλαρχηγοί Μήτρος Λέκκας, Αναγν. Κιουρκατιώτης, ο Χασιώτης Μήτρος Τσεβάς κ.ά.
Μάχη Καλάμου 18 Απριλίου 1821. Ο Μελέτης Βασιλείου κτύπησε τον Ομέρ Μπέη της Καρύστου.
Μάχη στο Σχηματάρι – Λιάτανη 17 Ιουλίου 1821. Κτυπήθηκε ο Ομέρ Βρυώνης.
Μάζη Μαραθώνα 5 ή 6 Ιουλίου 1824. Κτυπήθηκε ο Ομέρ Μπέης της Καρύστου, που είχε στρατοπεδεύσει στα χωριά Ωρωπό, Κάλαμο, Καπανδρίτι από τους οπλαρχηγούς Γκούρα κι Ευμορφόπουλο.
Μάχη στο Κακοσάλεσι 27 Σεπτ. 1825. Ο καπετάν Σκουρτανιώτης απέκρουσε κι εξεδίωξε 200-300 πεζούς και 100 καβαλαραίους που παρουσιάστηκαν στο χωριό.
Μάχη Καρύστου Ευβοίας Μάρτιος 1826. Ο Φαβιέρος με 1500 αγωνιστές του τακτικού στρατού, αλλά και ατάκτους εξεστράτευσε στην Εύβοια κατά της Καρύστου. Χωρίς την βοήθεια του τοπικού πληθυσμού, που φοβόταν αντίποινα του Ομάρ Μπέη, και πεινασμένους στρατιώτες, η επίθεση απειλήθηκε με συντριβή. Τελικά ο Φαβιέρος με σοβαρές απώλειες ανδρών, μετά από πολλές περιπέτειες επέστρεψε στην Αθήνα.
Μάχη Χαϊδαρίου 8 Αυγ. 1826. Δόθηκε μεταξύ των Ελλήνων με αρχηγούς 2500 ατάκτων του Καραϊσκάκη και 1000 ανδρών του τακτικού στρατού του Φαβιέρου, εναντίον του Κιουταχή, που διέθετε πάνω από 6000 άνδρες. Οι Έλληνες ηττήθηκαν, γεγονός το οποίο αποδόθηκε στην διαφωνία μεταξύ Καραϊσκάκη και Φαβιέρου σχετικά με τη διάταξη των στρατευμάτων.
Πολιορκία Ακροπόλεως 1826. Πολιορκούμενοι οι Έλληνες από τις δυνάμεις του Ομάρ Μπέη κυρίως όμως του Κιουταχή που μετά το ολοκαύτωμα του Μεσολογγίου κατευθύνθηκε στην Αττική. Η φρουρά των πολιορκούμενων βρισκόταν κάτω από την ηγεσία του Γκούρα, που σκοτώθηκε απροφύλακτος από σφαίρα του εχθρού. Στη συνέχεια η ηγεσία έγινε συλλογική με τους Κατσικογιάννη, Ευμορφόπουλο, Μακρυγιάννη, Ζαχαρίστα. Η πολιορκία έληξε με την συνθήκη υποταγής της 24 Μαΐου 1827.
Μάχη Καματερού 27 Ιαν. 1827. Οι οπλαρχηγοί Μαυροβουνιώτης, Π. Νοταράς κι ο συνταγματάρχης του τακτικού Βούρβαχης με 300 άνδρες οχυρώθηκαν στο Καματερό, για να κάνουν αντιπερισπασμό στις επιθέσεις του Κιουταχή προς του Έλληνες του Φαλήρου και Πειραιά. Οι Έλληνες έπαθαν μεγάλη καταστροφή, τα αίτια της οποίας αποδόθηκαν στις διαφωνίες μεταξύ των οπλαρχηγών. Σκοτώθηκαν 300 περίπου Έλληνες, ο Βούρβαχης και πολλοί φιλέλληνες. Στην μάχη αυτή σκοτώθηκε κι ο Σταμάτης Μπουγέσης από τον Αυλώνα.
Μάχη Ανηφορίτη 2 Ιουνίου 1829. Με εντολή του Δ. Υψηλάντηο χιλίαρχος Κριεζώτης κατέλαβε τον Ανηφορίτη (σημερινή Ριτσώνα) για να ελέγχει τις διαβάσεις από και προς Χαλκίδα. Οι Έλληνες απέκρουσαν επανειλλημένα επιθέσεις των δυνάμεων του Ομάρ Μπέη.
Μάχη Πέτρας 12 Σεπτ. 1829 στην Βοιωτία. Ήταν ουσιαστικά η τελευταία μάχη του απελευθερωτικού αγώνα του 1821 με αρχηγό τον στρατάρχη Δ. Υψηλάντη. Είχε τεράστια σημασία διότι έδινε στον Καποδίστρια την διαπραγματευτική δυνατότητα καθορισμού των ορίων της χώρας, με ενσωμάτωση σ’ αυτήν του επίμαχου εδάφους της Στερεάς Ελλάδας. Στη μάχη αυτή έλαβαν μέρος οι Αυλωνίτες (Κακοσαλεσαίοι) Στ. Λιάτης, Στ. Κωνσταντίνου, Δ. Λιάκουρης, όπως προκύπτει από τους Φακέλους Αριστείων.
5.     Ηθικές και υλικές αμοιβές των αγωνιστών
Προς αναγνώριση της προσφοράς όλων των αγωνιστών του ΄21 επί βασιλείας Όθωνος αποφασίστηκε με Β.Δ. της 20 Μαΐου 1834 (Εφημ. Κυβ. Φυλ. 20/3 Ιουνίου 1836) η απονομή αριστείων.
Τα αριστεία είχαν χαραγμένο στην μία πλευρά τον Σταυρό μέσα σε θυρεό και στην άλλη την επιγραφή «Όθων Α΄ Βασιλεύς της Ελλάδος τοις Γενναίοις της Πατρίδος Προμάχοις». Κρεμόταν από γαλάζια ταινία στο αριστερό μέρος του στήθους και ήταν:
α. Αργυρό για τους αξιωματικούς.
β. Χαλκούν για τους υπ/κους.
γ. Σιδερένιο για τους στρατιώτες..
 Η παράδοση συνοδευόταν από δίπλωμα. Επειδή το αριστείο είχε τη μορφή νομίσματος ονομαζόταν και νομισματόσημο. Ο κάτοχος είχε ορισμένα προνόμια, όπως τα πρωτεία στις εκλογές, η τιμητική θέση στις εκδηλώσεις του Δήμου, το δικαίωμα οπλοφορίας χωρίς την άδεια της αστυνομίας κ.ά.
Για την απονομή των αριστείων κάθε ενδιαφερόμενος υπέβαλε στον Δήμο του ή στο πλησιέστερο κεφαλοχώρι, αν διέμενε σε οικισμό, αίτηση προς την Επιτροπή του Υπ. Στρατιωτικών, η οποία συνοδευόταν από πιστοποιητικό κάποιου οπλαρχηγού κάτω από τις οδηγίες του οποίου είχε υπηρετήσεις. Η αίτηση διαβιβαζόταν σε επιτροπή που έκρινε την απονομή ή όχι. Τα αριστεία άρχισαν να μοιράζονται με πολύ αργό ρυθμό χωρίς να λείπουν οι εύνοιες και τα παράπονα πλήθαιναν. Χρόνια, παλικάρια του αγώνα ζητούσαν επανειλημμένα αριστείο, ενώ άλλοι έπαιρναν και 2 ή 3 ακόμη. Άλλοι που δεν είχαν φανεί στον αγώνα, κατόρθωναν με πλάγια μέσα να συγκαταλεγούν μεταξύ των αριστειούχων.
Η διαπίστωση αυτή σε καμία περίπτωση δεν μειώνει την αξιοπιστία των πιστοποιητικών. Οι οπλαρχηγοί δεν ήταν δυνατό μετά την παρέλευση κάποιων ετών να θυμούνται όλους τους αγωνιστές. Αποτελεί μια μικρή λεπτομέρεια, χωρίς καμία σημασία για τα ιστορικά γεγονότα.
Εκτός όμως από τις ηθικές αμοιβές αποφασίστηκε με Β.Δ. του 1834 να ληφθεί μέριμνα για τις οικογένειες του τακτικού στρατού και των ατάκτων με την παραχώρηση καλλιεργήσιμης εθνικής γης ή ομολόγων, με εξαίρεση εκείνους που είχαν λάβει μισθούς απ’ το δημόσιο ταμείο, συντάξεις ή τροφοδοσίες. Η γη εκτιμόταν σε δραχμές.
Δυο παραδείγματα από το Κακοσάλεσι είναι: η αίτηση της χήρας Μαρίας Μπερτόλη (3 Ιουνίου 1865) προς την Επιτροπή Αγώνα για την χορήγηση σύνταξης σ’ αυτήν και τα δύο παιδιά της (Ε.Β. κουτί 143 Φακ. 114) και του γιου του Σταμ. Μπουγέση, Δημητρίου (20 Ιουνίου 1865) και μοναδικού κληρονόμου, για αποζημίωση από το Εθνικό Ταμείο για τον θάνατο του πατέρα του (Ε.Β. κουτί 141 Φ. 49).
Στο παράρτημα που συνοδεύει το κείμενο δίδονται οι κατάλογοι των αγωνιστών της περιοχής με τις ακόλουθες διαπιστώσεις.
Στους καταλόγους των αρχείων ορισμένοι αγωνιστές αναφέρονται με το μικρό τους όνομα και τον τόπο καταγωγής, όπως για παράδειγμα Τάσης Σαλησιώτης, Γεωργάκης Κουλουριώτης, Δημ. Σχηματαριώτης κλπ. Άλλοι με το μικρό μόνο όνομα ή και του πατέρα τους, όπως Νικόλαος, Χαραλάμπης ή Γεωρ. Σταμάτη, Κώτσος Μιχάλη, Γεωρ. Λουκά κ.ά. και τέλος άλλοι με την σχέση συγγένειας προηγούμενου ονόματος π.χ. Γιάννης Αθανασίου και στη συνέχεια Μιχάλης αδερφός του ή αλλού συμπέθερος κλπ.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1.      Δημ. Γ. Γιώτα: Οι Μενιδιάτες κατά τον 18ο Αιώνα και την επανάσταση του 1821 (Αχαρνές 1990)
2.      Στ. Μουζάκη: Σχεδίασμα ιστορίας χωριών λεκανοπεδίου Αττικής (Αθήνα 1994)
3.      Γ. Τσεβά: Ιστορία των Θηβών και της Βοιωτίας (Αθήνα 1988)
4.      Νικ. Κ. Αντωνόπουλου: Η Δυτ. Φθιώτιδα στη φωτιά του ΄21 (Αθήνα 1989)
5.      Γενικά Αρχεία Κράτους
6.      Εθνική Βιβλιοθήκη
7.      Περ. Λαμπηδόνα (Εκδ. Πνευμ. Κέντρο Δήμου Ασπροπύργου Αττικής)
6.                
7.                  
Τμήμα καταλόγου Α καπετάν Σκουρτανιώτη


8.                  
9.                  
10.            ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
11.             
12.            ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΑΘ. ΣΚΟΥΡΤΑΝΙΩΤΗ

Λεπτομερής αναφορά των καταλόγων γίνεται στο κείμενο

1. Κατάλογος της 19ης Ιουλίου 1824 (Κατάλογος Α)
(ΒΛΑΧ. – ΠΟΛ. Φ24 α.α. 149 των Γ.Α.Κ.)
13.             
14.              Χωρίον ΣΚΟΥΡΤΑ
15.             
1. Γεωργ. Τσαούσης
32. Δημήτρης Γιαννάκη
63. Κότζο Μπάκας
2. Λουκάς αδερφός Καν Θανάση
33. Θανάσης Γιαννάκη
64. Γιαννάκης Διπλός
3. Κότζο Βόγκλης
34. Γιάννης Μελέτη
65. Μήτρος Διπλός
4. Θανάσης Πέπας
35. Αγγελής Παπά
66. Θανάσης Μήτρου
5. Πανούσης Πέπας
36. Αντ. Κατζιφής
67. Αναστάσης Παπάς
6. Κότζο Μήτρου
37. Γιαννάκης Κατζιφής
68. Θανάσης Σύρμας
7. Αναγνώστης Αθανάσιος
38. Παντελής Πέπας
69. Κότζος Σύρμα
8. Θανάσης Σκαλαφόρης
39. Μελέτης Κωνσταντή
70. Παύλος Παπάς
9. Κότζος αδερφός του καπετάνιου
40. Θανάσης Στίτας
71. Παπά αθανάσης
10. Αθαν. Παπαγεωργίου
41. Δήμος Παπάς
73. Δήμος Ρόκα (;)
11. Δημητράκης αδερφός του καπετάνιου
42. Πανούσης Κατζάλης (;)
74. Δημητράκης …………
12. παπα αθανάσης
43. Μελέτης Παπάς
75. Θανάσης Πάνου Τέτας (;)
13. Μελέτης Αντόνας
44. Καλόγερος Νηχτάρης
76. Δήμος Αντώνη
14. Αναστ. Κωνσταντή
45. Λουκάς Γάτζη
77. Μήτρος Καπόλης
15. Μελέτης Κωνσταντή
46. Αναστάσης Γάτζη
78. Παύλος Μωραΐτης
16. Μήτρος Τούντας
47. Δήμος Λύγκου
79. Γιάννης Τετάς Ισήρης
17. Κότζος Βιένας
48. Αναστ. Λύγκου
80. Κότζιο Τετάς Ισήρης
18. Αναστάζης Παπάς
49. Γεωργάκης Τέτα (;)
81. Γιάννης Μπρατσιώτης
19. Θανάσης Μαρδίτσης
50. Κότζος Τέτα
82. Δήμος Κοκόζης
20. Πανούσης Πέπας
51. Γιωργάκης Θανάζη
83. Μελέτης Στίνης (;)
21. Λάμπρος γαμπρός
52. Δήμος Πέτρου
84. Κώστας Προκόπη
22. Γιώργος Παπάς
53. Πανούσης Πέτρου
85. Τάτζης Τέτας
23. Πανούσης ΄μ….τατζη
54. Θανάσης Πέτρου
86. Σταμάτης Αντώνη
24. Γιάννης Αντρίκου
55. Αντώνης Αναγνώστη
87. Θανάσης Κώστα Μίγα (;)
25. Θανάσης Κάκος (;)
56. Αναγνώστης Μέλου
88. Μήτρος Αντώνη
26. Μελέτης Κωνσταντή
57. Κώστας Κολιάτζης
89. Θανάσης Μήτρου
27. Άγγελος Παπάς
58. Γιάννης Σωτήρχου
90. Κολιός Γιαννάκη
28. Αντώνης Κατζιφής
59. Δήμου Αναγνώστης
91. Κολιός Μαρδιτζόπουλος
29. Μιχάλης Προκόπη
60. Σταμάτης Νίκας
92. Κότζος Μαρδίτσης
30. Γιάννης Κατζιφής
61. Κολιός Νίκας

31. Θανάσης Χήρας
62. Κότζο Μάρα

8.                   


9.                  Χωρίον ΚΑΚΟΣΑΛΕΣΙ
10.               
1. Καπετάν Σταμάτης
18. Μιχάλης Λιάκουρης
35. Γιώργος Παρπάτσης
2. Γιαννάκης Ταρ….
19. Χρίστος Λέκκας
36. Αναστ. Κοροβέσης
3. Άτζελος Μπιλιούλης
20. Βασίλης Λέκκας
37. Νικολός Βλάχος
4. Γιαν. Μπερτόλης
21. Τζάμης Λέκκας
38. Δημ. Παπάς
5. Σταμέλος Λέκκας
22. Σταμ. Ζαρογκίκας
39. Θανάσης Τούσης
6. Αναστ. Παπαθοδωρής
23. Αντώνης Τέτας
40. Κότζιος Μπίλιας
7. Αναγν. Σιαπάνης
24. Αναστ. Μπουγέσης
41. Θανάσης Μπίλιας
8. Κότζιος Γεωργούσης
25. Γιάννης Τούσης
42. Μήτρος Μπουγέσης
9. Ντέντες Τούσης
26. Παν. Κουρτζέλης
43. Γιάννης Κοροβέσης
10. Γεωργάκης Λέκκας
27. Δημήτρης Λιάκουρης
44. Χριστ. Ζαρογκίκας
11. Νικ. Κουτουρλάρης
28. Θανάσης Σιδέρης
45. Σπύρος Πάντος
12. Πέπα Ρόκα ;
29. Πατζουλές Νικόλας ;
46. Άγγελος Μωραΐτης
13. Δήμος Γιώργας
30. Γεωργάκης Γεώργας
47. Γιάννης Κοροβέσης
14. Γεωργ. Γεωργούσης
31. Χριστ. Γεώργας
48. Θανάσης Σπάτουλας
15. Κολιός Μπερτόλης
32. Κιόκας Μήτρου
49. Κότζιος Μπλάνας
16. Γιάννης Κουρτέζης
33. Μελέτης Κουρτέζης
50. Αντ. Μπρατζιώτης
17. Κότζιος Ζαρογκίκας
34. Αναστ. Μπουγέσης


11.              Χωρίον ΚΡΩΡΑ

1. Στάμος Κυριαζής
11. Κότζο Αναστάση
21. Θανάσης Μιχάλη
2. Γιώργης Πανούζη
12. Δήμος Φίλης
22. Γιάννης Σιαμπάνης
3. Γιαννάκης Τετούσης
13. Κότζο Ταμπουράς
23. Άγγελος Μαρδίτσης
4. Τάτζης Λέκκας
14. Αναγν. Τρίτζας
24. Δημήτρης Αναγνώστη
5. Λάμπρος Γιώργας
15. Νικολός Σιαπάνης
25. Πέτρος Ταμπουρατζής
6. Κότζος Παναγιώτη
16. Κωσταντής Λιβαδιώτης
26. Γιαννάκης Κυριαζής
7. Γιωργάκης Γιώργας
17. Δήμος Γιάννη Σιαμπάνης
27. Κώστας Σιαμπάνης
8. Λουκάς Λιβαδιώτης
18. Άγγελος Κυριαζής
28. Κότζο Σαπάνης
9. Πανούσης Καβάς
19. Μήτρος Μυλωνάς

10. Παύλος Καβάς
20. Κολιός Μυλωνάς

12.               
13.              Χωρίον ΚΑΚΟΝΙΣΧΥΡΙ

1. Γιωργάκης Μαρίνης
5. Αγγελής Θανάση
9. Μήτρος Πέπας
2. Αναστάσης Ντρίτζας
6. Θανάσης Μήτρου
10. Θανάσης Αγγέλου
3. Μελέτης Θανάση
7. Γιάννης Γκίκας
11. Θανάσης Πέτρου
4. Δήμος ….τζαλά
8. Θανάσης Τούντας
12. Γιώργος Τάρδας

14.              Χωρίον ΔΕΡΒΕΝΟΣΑΛΕΣΙ

1. Δημήτρης Νικόλα
4. Γιαννάκη Κριπίτη (;)
7. Δημήτρης Μαρδιτζόπουλος
2. Δημήτρης ……..
5. Γιωργάκης Κριπίτη (;)
8. Γιαν. Γκίκας
3. Κώστας Μπίλιας
6. Αναστ. Γκίκας
9. Γιάννης Σταμάτη
10. Γιωργάκης Σταμάτη
22. Θανάση Αναστάζη
34. Κότζιο Παπαπανγιώτη
11. Γιαννάκης Δημήτρη
23. Χ΄΄ Πόκα
35. Κότζος Γάλος
12. Αθαν. Μόσχου
24. Αναγν. Παπάς
36. Μήτρο Γκιαούρη
13. Κυριάκος Γκόνα
25. Θανάση Όρτζα
37. Γιαννάκης Γκίζας
14. Γιαννάκης ….γκου (;)
26. Δημήτρης Νέος
38. Θανάσης Κόλιας
15. Κόλιας Νέος
27. Γιωργάκης Φίλης
39. Δημ. Φίλης
16. Γιώργης Ορκάνης (;)
28. Μήτρος Σταμάτη
40. Λουκάς Λύγκου
17. Μήτρος Λύγκου
29. Λουκάς Μπόκας
41. Κότζος Σταμάτη
18. ….αναση Τούντα (;)
30. Παναγ. Νικολού
42. Γιώργος Θεοδώση
19. Λουκάς Κουλουκίθας
31. Γκίκας Τσεβά
43. Χριστ. Παπαπαναγιώτης
20. Πανούσης Καραμπότης (;)
32. Γεωργάκης Τούζης
44. Γκίκας Κόλιας
21. Κότζο Τηλ….νη (;)
33. Μήτρος Παναγιώτη
45. Δημήτρης Δημητράκη

15.              Χωρίον ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ

1. Θανάσης Βλάχος
8. Αργύρης Σκλιας
15. Πανούσης Αλμάζης
2. Νικολός Βλάχος
9. Θανάσης Ντάβρης
16. Γιάννης Αδάμης
3. Δήμος Γκίκας
10. Σωτήρης Παπάς
17. Πανούσης Καραθάνου
4. Γεωρ. Βαζηλάτος
11. Γεωργάκης Μπελεγρής
18. Θεοδωρής Κώστα
5. Σωτήρχος Παπάς
12. Μήτρος Μιχάλη
19. Αναγν. Προτό(γ)ηρος
6. Σταύρος Μπλάνας
13. Κόλιας Σκλιας
20. Γκίκας Τέτα
7. Σπύρος Τζακίρης
14. Δημ. Αναγνώστη

16.               
17.              Χωρίον ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

1. Γιάννης Σιδέρης
7. Τάσης Στάθη
13. Μήτρος Παπά
2. Πανούσης Χριστοδούλου
8. Δήμας Γιώργη
14. Μιχ. Παπαντώνης
3. Γεώργιος Λούπης
9. Κότζος Κολιμάτσης
15. Αλέξης Μακρής
4. Γιαννάκης Στάθη
10. Κότζος Φίλης
16. Δημήτρης Φλορού
5. Γεωργάκης Στάθη
11. Θανάσης Στάθη
17. Αντ. Μπαμπάτσης
6. Σωτήρης Μπαμπάτσης
12. Πανούσης Μάρκου
18. Γιάννης Λούπης
18.               
19.              Χωρίον ΤΖΟΥΡΚΑ (ΚΙΟΥΡΚΑ)

1. Νικολός Βλάχος
10. Αναστ. Κοροβέσης
19. Σπυρο-Τζάδαρης
2. Θανάσης Κουτσούκος
11. Νικολός Κοροβέσης
20. Τέτας Τζάδαρης
3. Δημήτρης Κοροβέσης
12. Γιαν. Κοροβέσης
21. Πανούσης Τούσης
4. Αναγν. Παπαγιάννης
13. Αναγνώστης Παπάς
22. Γεωργάκης Βάθης
5. Αθαν. Βλάχος
14. Αθαν. Παπάς
23. Σπύρος Αναγνώστη
6. Αναστ. Κοροβέσης
15. Γιάννης Γκίκας
24. Νικολός Χριστοδούλου
7. Δημητράκης Πέπας
16. Αναστ. Βιλιώτης
25. Αναγνώστης Θωμάς
8. Γιάννης Αβράμης
17. Πανούσης Καλιατζής
26. Πανούσης Θωμάς
9. Χριστ. Μασούρης
18. Αναστάσης Θωμάς
27. Σωτήρης Κοροβέσης
28. Γιαννάκης Κοροβέσης
33. Δημητράκης Ναούμης
38. Νικολός Βαλιώτης
29. Κότζιος Κουτζούκος
34. Αναστ. Μπόσης
39. Γιαννάκης Παπανικόλας
30. Κωσταντής Κουτζούκος
35. Δημήτρης Τζάκας
40. Πανούσης Πάντος
31. Μήτρος Μπράζη
36. Γεωργάκης Κουτζούκος

32. Νικολός Μπράζη
37. Μαρούση Μίχας

20.               
21.              Χωρίον ΛΙΑΤΑΝΗ

1. Κότζος Καψοράχης
6. Θανάσης Καβάς
11. Κότζος Τηλιάλης
2. Αθαν. Βλάχος
7. Δημ. Κατζίκης
12. Σαράντης Μήτσου
3. Γιαννάκης Μαρίνης
8. Γιαννάκης Κατζίκης
13. Παναγ. Σαράντη
4. Γιωργάκης Παπάς
9. Χρίστος Τζαμούκος

5. Τάτσης Παπάς
10. Μήτσος Ντρίτζας

22.               
23.              Χωρίον ΚΑΒΑΣΙΛΑ

1. Δημήτρης Τογέκο
11. Αντώνης Τούντας
21. Δήμος Βρούβας
2. Αναστ. Τογέκο
12. Γιαννάκης Τούντας
22. Άγγελος Βρούβας
3. Δημήτρης Παπάς
13. Γιαννάκης Θεοδωρή
23. Δημήτρης Θεοδώζη
4. Άγγελος Μωραΐτης
14. Νικολός Μάρα
24. Κολιός Βρούβας
5. Αναστάσης Κόλια
15. Δήμος Νιχωρίτης
25. Τάσης Τάρδας
6. Μήτρος Παπάς
16. Δημητράκης Περπατιώτης
26. Δημήτρης Τούντας
7. Γιώργος Κατζάλη
17. Σωτήρης Λουτζηζιώτης
27. Κολιός Τογέκος
8. Δημήτρης Κατζάλη
18. Γιώργος Λαπαρ….. ;
28. Γιώργης Παπαμήτζου
9. Κολιός Ντρίτζα
19. Κώστας Κατζέλης

10. Μελέτης Θεοδώση
20. Θανάσης Γκίκας


24.              Χωρίον ΣΥΚΑΜΙΝΟ

1. Γιαννάκης Τζεβελέκος
14. Νικολός Τέτας (;)
27. Θανάσης Ντρούγκας
2. Γιώργος Νέρης
15. Δημήτρης Μπαλόκας
28. Κωσταντής Μπαλόκας
3. Κότζιος Κανέλλος
16. Πανούσης Μπαλόκας
29. Γιάννης Αβράμης
4. Δήμος Θανάση
17. Κωσταντής Θεοδωρή
30. Κολιός Τζεβελέκος
5. Δήμος Νέρης
18. Μήτρος Λιάκουρης
31. Θανάσης Τζεβελέκος
6. Κότζιος Κουρούπης
19. Γιάννης Τέτας
32. Γιάννης Λίκρου
7. Γούλας Παπάς
20. Χρίστος Μασούρης
33. Γιώργος Ντέντε
8. Γιάννης Νέρης
21. Σταμάτης Πέπας
34. Πανούσης Παύλου
9. Πανούσης Κωνσταντάρας
22. Θανάσης Μπαλόκας
35. Παπα Χρήστου
10. Γιαννάκης Μήτρου
23. Γιώργος Μωραΐτης
36. Σταύρος Μαρίνης
11. Χαραλάμπης Πέπας
24. Σπύρος Φόντζης
37. Αναγνώστης Νικολού
12. Γιώργης Φότζης
25. Γιωργάκης Λιάκουρης
38. Γιωργάκης Τζάκας
13. Γιωργάκης Κουρούνας
26. Δήμος Ρούσης

25.               


26.               
27.              Του καπετάν ΑΛΕΞΗ

1. Καπετάν Αλέξης
12. Σωτήρχος Λάμπρου
23. Νικολός Παναγιώτης
2. Σταμάτης Κοκινιώτης
13. Γιωργάκης Βαγιώτης
24. …….. Μαυροματιώτης
3. Αναστάσης Ξηράκης
14. Μήτρος ….διώτης
25. Γιαννάκης Φλορού
4. Νικολός Κλήνου
15. Τάσης Λιατανιώτης
26. Λουκάς Ταλαντιναίος
5. Γιαννάκης Ζιόμας
16. Νικολός ….σταριώτης
27.  Γιώργης Κοροβέσης
6. Γερο αναστάσης
17. Τάσης Ζιόμας
28. Θανάσης Εξαρχιώτης
7. Πανούσης Καραμαγκιόλης
18. Νικόλας Ταλαντιναίος
29. Βασίλης Πανούση
8. Τάσης Φότζης
19. Χαράλαμπος Μαρτιναίος
30. Κωσταντής Φίλης
9. Γιαννάκης Γκαμπίδης
20. Κωσταντής Μαλησιώτης
31. Δημήτριος Γιάννη
10. Αναστάσης Μαυροματιώτης
21. Γιώργης Παπάς

11. Τάσης Αποστόλη
22. Θανάσης Παπάς

28.               
29.              Του Σαράντη ΑΝΑΤΟΛΙΤΗ

1. Σαράντης Ανατολίτης
3. Γιαννάκης Μπινάρης
5. Νικολός Ανατολίτης
2. ………. Δήμου
4. Αναστάσης Μπινάρης
6. Πανούσης Μουγκός


2. Κατάλογος στρατιωτών που εδούλευσαν από Οκτ. 1824 έως Ιαν. 1825 (Κατάλογος Β) (ΥΠ.ΠΟΛ. Φ51)
16.             
Γιάννης Αθανασίου
Τάσης Μαυροματιώτης
Δημήτριος Θάνος
Μιχάλης αδερφός του
Νικόλαος Μαυροματιώτης
Γεώργιος Παπά
Πανούτζος Πέπας
Γιάννης Λιατανιώτης
Δημήτριος Λιάκουρης
Θανάσης Ρουσθένης
Λάμπρος Σιαμπάνης
Γεωργάκης ….ορκάς ;
Μήτρος Ανατολίτης
Γάτζης αδερφός του
Κώστας Κοκκινίδης
Θανάσης Μήτρου
Τάσης Νταούτης
Σταμάτης
Κώστας Μπάκας
Κώστας Νταβιτζέκος
Δήμος Καλόγερος
Παναγ. Νησιώτης
Γιάννης Σπαχιδιώτης
Χαραλάμπης
Γεωρ. Κουντουριώτης
Γιάννης Καβάς
Κώστας Κατζούλιας
Δημητ. Διπλός
Πανούσης Καβάς
Γιάννης Μαρτιναίος
Δημ. Σχηματαριώτης
Κολιός Γιαννάκη
Πανούσης Μαρτιναίος
Κώστας Χασιώτης
Μελέτης Κώστας
Δημήτριος Αργύρη
Θαν. Τουρναβίτης
Πανούσης Βαλμάς
Κολιός Λύγκος
Παπα-θανάσης
Σταμάτης Μπουγέσης
Γεωρ. Παναγιώτου
Λουκάς Ρουσθένης
Αναγν. Μπουγέσης
Γιάννης Σκόρδα
Γιάννης Ντούσας
Γεωρ. Νέρης
………… Γκιόκα
Ντρίτζας Ντέντε
Πανούσης Κορούπης
Γιάννης Γκίκα
Σταμ. Παλαιοπαναγιώτης
Σπύρος Τζακάλης
Αναστ. Κόλιας
Λουκάς Άγγελος
Κώστας Κορούπης
Κώστας Σταμάτη
Θανάσης Όρτζα
Κολιός Κουντουριώτης
Μήτρος Ντούτα
Γκίκας Τσεβάς
Μελέτης Ρουσθένης
Γιάννης Γεωργίου
Παναγ. Λάμπρου
Κώστας Κολιάτζη
Μήτρος Πέπα
Θανάσης Παλαιοπαναγιώτη
Σωτ. Παναγιώτου
Αργύρης Πέπα
Γεωρ. Σταμάτη
Μανώλης Ντούση
Κώστας Φίλης
Δημητ. Νέος
Θανάσης Ντέντε
Γεωρ, Φίλης
Θανάσης Μόσχος
Γεωρ. Μπρατζιώτης
Κόλιας Λύγκου
Κολιός Μπίλιας
Γιάννης Γούλιος
Δημητράκης Πέπα
Λουκάς Παναγιώτης
Δημητράκης
Νικόλαος Μάρκου
Γιάννης Σιδέρης
Αλέξιος Ρουμελιώτης
Μελέτης Μίχας
Πανούσης Χριστοδούλου
Σωτ. Γκοτζανιώτης
Παύλος Καβάς
Γεωργάκης Λιάμη
Άγγελος Κώστα
Σταμ. Μπουγέσης
Δήμος Καλογριάς
Πανούσης Αγγέλου
Βασ. Λέκας
Χρίστος Στάθη
Βασίλειος Αγγέλου
Μανώλης Βούλγαρης
Πανούσης Μάρκου
Σωτ. Δήμας
Γιάννης συμπέθερος
Γιάννης Στάθη
Άγγελος Μπατζαρίτης
Γεωρ. Μπερτόλης
Θανάσης Μπρατζιώτης
Αναστ. Θηβαίος
Γεωρ. Λιάκουρης
Αναστάσης Νέρης
Γεωργάκης Χαλιώτης
Γεωργάκης Νίκας
Γιάννης Παπά
Αναστ. Κακάτζης
Θανάσης Ντάβρης
Νικόλαος Μωραΐτης
Αντώνης Πάλης
Χαραλάμπη
Σωτήρης Κουντουριώτης
Δημητράκης Παλαιονησιώτης
Χριστόφορος Παπάς
Κολιός Βαγιώτης
Χατζή Λουκάς
Χρίστος Ντούκας
Κώστας Στέρπης
Κοτορος ;
Δήμος Θάνος
Πανούσης Στέρπης
Κολιός Γεωργίου
Θανάσης Νέρης
Αντώνης Μέλος
Θανάσης Γεωργίου
Αναγνώστης Κατή
Δημήτριος Γιαννάκου
Παλαιοβαγιώτης
Τάσης Γιώργα
Κολιός Κώστας
Σωτ. Κοκκινιώτης
Μήτρος Ντελής
Δήμος Σκάλτζας
Αναγνώστης Κατή
Γεωρ. Σκουρτανιώτης
Δημητράκης Μήλας
Κώστας Μπίλιας
Γεωργάκης Κουλουριώτης
Κυριάκος Ντούτα
Γιάννης Σιέγκας ;
Τάσης Σαλησιώτης
Κολιός Ανδρίτζα
Λουκάς Παναγιώτη
Δημ. Αγγελοκαστρίτης
Πανούσης Μπράκα
Γεωρ. Ντούση
Δημ. Σπύρου
Δήμος Νεοχωρίτης
Νικόλαος
Δημ. Ίσηρης
Γεωργάκης Μπρατζιώτης
Σωτ. Λουκασιώτης
Αναγ. Μέλος
Δημητράκης Νεοχωρίτης
Πανούσης Βαλμάς
Χριστ. Παπά
Γεωργάκης Γκατζέλης
Λουκάς Γιάτζης
Τάσης Πανούση
Κολιός Μπρατζιώτης
Γεωρ. Λουκά
Καρατζούνης Μικρός
Δημήτριος Γενναιότατος
Κώστας Βιέννας
Λουκάς Σχηματάρης
Νικόλαος
Μήτρος Παπά
Αναστ. Ξηράκας
Γεώργιος Μανίκας
Μελέτης παπα Σκούρτα

Πανούσης Πέπας
Αποστόλης Παπά

Στο τέλος του καταλόγου υπάρχει η ακόλουθη επισημείωση:

«Οι μεν 145                από Οκτ. έως τέλη Ιαν.      m4 (μήνες 4) προς γρ.36    γρ.20880
   ακόμη 10 (άνδρες)  από Φεβ. έως Ιαν τέλη        m3                 προς γρ.36      γρ.1080
   ακόμη 23                από Δεκεμ. έως τέλη Ιαν.   m2                  προς γρ.36      γρ.1656
Στρατιώτες: όλοι 178                                                                                     γρ. 23616
Από Φεβρουάριο έως σήμερα δουλεύουν στρατιώτες όλοι ομού κατόπιν διαταγής: 50
Θανάσης Σκουρτανιώτης»


Τμήμα καταλόγου Β καπετάν Σκουρτανιώτη
ΟΝΟΜΑΤΑ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΠΗΓΕΣ
(Φάκελοι Αριστείων των Γεν. Αρχ. του Κράτους και Εθν. Βιβλ.)


30.              ΚΑΚΟΣΑΛΕΣΙ (ΑΥΛΩΝ)
Ονοματεπώνυμο
Φακ. Αριστείων
Εθν. Βιβλ.
Αριστεία – Παρατηρήσεις
1.      Κωσταντής Δεληογλάνης
Φ5

Χαλκούν. Υπαξ/κος
2.      Κωσταντής Κοντός του Δ.
Φ5

»           »
3.      Σωτ. Γκίνης
Φ287

Αργυρούν
4.      Γεωρ. Παναγιώτου
Φ129

Οι αγωνιστές με αυξ. αριθ. 3-7
5.      Δημήτριος Σκουτέρης
»

έχουν αναφερθεί κι από τον
6.      Στ. Κωσταντίνου
»

Δ. Γιώτα στο Γ΄ Συμπόσιο
7.      Ιωαν. Κουρτέζης
»


8.      Σταύρος Λιάτης του Κ.

01267
κουτί 111. Φακ. 57
9.      Κώτσος Δεληγιάννης

01248

10.  Παπαγιάννης Χριστόφορος
Φ199

Σιδηρούν
11.  Δημ. Παπαθεοδώρου
Φ220

Αργυρούν
12.  Κότσιος Γιώργος
Φ199

Σιδηρούν
13.  Γεωρ. Λιότζος
Φ220 & Φ200

Αργυρούν & Σιδηρούν
14.  Γεωρ. Χειμαριώτης του Δ.
Φ220

Αργυρούν
15.  Γιαν. Βλάχος του Σπ.
Φ41

Αίτηση. Διαμονή Καλέτζι
16.  Ευθύμιος Βασιλάς
Φ17

Στον κατάλογο αναμενόντων
17.  Κων. Δημαγιώργης
Φ17

        »          »                 »
18.  Δημ. Κολιμάτσης
Φ15
00589
Καταγωγή από Μακρόπουλο
19.  Μηνάς Βασιλείου
Φ1031.              ΣΤΑΝΙΑΤΕΣ (ΟΙΝΟΦΥΤΑ)
1.      Δημ. Δάβρης
Φ286

Χαλκούν
2.      Γεωρ. Δάβρης
Φ286

»         

32.              ΛΙΑΤΑΝΗ (ΑΓ. ΘΩΜΑΣ)
1.      Λουκάς Καλός
Φ286

Χαλκούν
2.      Σώτος Καβάς
»

»
3.      Δημ. Ιωάννου
»

»
4.      Δημ. Κουτσολιός
»

»
5.      Ντέντες Βρετός
»

»
6.      Αντ. Χρόνης
»

»
7.      Σταμέλος Χρόνης
»

»
8.      Γεωρ. Θεοδώρου
»

»
9.      Δημ. Παπαθοεδώρου
»

»
10.  Γεωρ. Κιοστέκος
»

»
11.  Γεωρ. Παπαγεωργίου
»

»
12.  Κώτσος Παπαγεωργίου
»

»
13.  Βασ. Θεοδώρου
»

»
14.  Μιχ. Κοκόσης
»

»
15.  Γιάννης Πράπας
»

Αργυρούν
16.  Βασ. Πέπας
»

»
17.  Παπαγιάννης
Φ283

Αργυρούν
18.  Ιωαν. Παναγιώτου
Φ181

Σιδηρούν
19.  Ανασ. Δέδες
Φ106

Χαλκούν
20.  Νικ. Μαϊρακτάρης
»

»
21.  Ιωαν. Ανυφαντής
Φ103

Υπάρχει αίτηση
22.  Πανούσης Στέρπης
Φ75

Σιδηρούν. Πένταρχος
23.  Δημ. Αναγνώστου
Φ103

Υπάρχει αίτηση
24.  Νικ. Αναγνώστου
»

»          »
25.  Σωτ. Πανούσης
»

»          »
26.  Κότζιος Σύρμας
Φ194

Χαλκούν
27.  Λουκάς Δήμου
Φ17
00606
Στον κατάλογο των αναμενόντων
28.  Ιωαν. Νικολάου
»
00621
    »          »          »            »
29.  Δημ. Αναγνώστου
Φ103

Αίτηση απολαβής
30.  Αθαν. Χρόνης
Φ286

Χαλκούν
31.  Βασ. Θοεδώρου
»

»
32.  Στέργιος Πανούσης
Φ39

Αίτηση αποστολής αριστείου
33.  Λάμπρος Γεωργίου
Φ39

Σιδηρούν
34.  Θεοδ. Κατερίνας
Φ17

Στον κατάλογο των αναμενόντων
35.  Θεοδ. Γκουστάκος
»

    »          »          »            »
36.  Ιωαν. Γεωργίου
»

    »          »          »            »
37.  Μήτρος Κοκκίνης
»

    »          »          »            »
38.  Σπ. Αθανασίου
»

    »          »          »            »
39.  Βασ. Ιωάννου
Φ5

Χαλκούν. Υπαξ/κος
40.  Σωτ. Αναστασίου
»

»                »


33.              ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ
1.      Αθαν. Καρατζάς
Φ220

Αργυρούν
2.      Παπα-αναγνώστης
»

»
3.      Σπ. Χρυσούλης
»

»
4.      ….κλιά Γιάννη Στάμου
»

»
5.      Μιχ. Χρυσούλης
Φ168

Σιδηρούν
6.      Γεωρ. Χαράμης
»

Αίτηση απονομής
7.      Ιωαν. Παπάς
Φ163

Χαλκούν
8.      Δημ. Κατσιγιαννόπουλος
Φ144

Σιδηρούν
9.      Δημ. Αθαν. Ολύμπιος
Φ31

»
10.  Αναγν. Οικονόμου
Φ58

Χαλκούν
11.  Αθαν. Καπνόριζας
Φ51

Σιδηρούν
12.  Ιωαν. Μαυράκης13.  Αναγ. Χρυσούλης

09374

14.  Ιωαν. Π. Μαραθωνίτης
Φ31

Χαλκούν
34.              ΚΑΛΕΤΖΙ
1.      Πανούσος Ντέντες
Φ41

Σιδηρούν

35.              ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ
1.      Σωτ. Κούκης
Φ181

Σιδηρούν (και Φ98)
2.      Ιωαν. Παρδάλης (ιερεύς)
Φ69

Χαλκούν
3.      Πέτρος Λιάπης
Φ167

Σιδηρούν (και Φ108)
4.      Δημ. Αγγέλου
Φ131


5.      Αναγ. Ρούσης
Φ131


6.      Γεωρ. Στουραΐτης
Φ49

Υπάρχει αίτηση απονομής
7.      Δημ. Παπακωσταντής
Φ31

Σιδηρούν
8.      Ιωαν. Δημ. Κοροβέσης
Φ273

»

36.              ΚΟΥΒΑΡΑΣ
1.      Σταμάτης Γκλιάτης
Φ23437.              ΚΑΛΑΜΟΣ
1.      Δημ. Κατσαγόνης
Φ71

Σιδηρούν
2.      Ιωαν. Παπασωτήρης

00932

3.      Γεωρ. Κανάρης
Φ203Α

Αργυρούν
4.      Αθαν. Παπατριανταφύλλου
Φ71

Σιδηρούν

38.              ΒΑΡΝΑΒΑΣ
1.      Σαράντος Τζιμήκης
Φ98

Σιδηρούν

39.              ΚΡΩΡΑ (ΣΤΕΦΑΝΗ)
1.      Αναστ. Κωσταντίνου
Φ124

Αίτηση απονομής
2.      Ιωαν. Κ. Μυλωνάς
»

»           »
3.      Ιωαν. Κόλιας
Φ17

Στον κατάλογο αναμενόντων

40.              ΚΑΚΟΝΙΣΧΥΡΙ (ΠΑΝΑΚΤΟΣ)
1.      Πανούσης Πέτρου
Φ124


2.      Κωσταντή Αργ. Γιώργας
»


3.      Βασ. Μήτρου Πέπας
Φ103

Σιδηρούν

41.              ΔΕΡΒΕΝΟΣΑΛΕΣΙ (ΠΥΛΗ)
1.      Κολιός Σταμάτης
Φ39

Αίτηση και Φ17 κατ. αναμενόντων
2.      Γεωρ. Γκέλης
Φ17

Δεν ευρέθη στα μητρώα
3.      Αντ. Ολίγος
»

           »       »        »        »
4.      Τζέγος Γκίκας
»

           »       »        »        »
5.      Κόλιας Ροκάνης
»

           »       »        »        »
6.      Κότζος Αναγνώστου
»

           »       »        »        »
7.      Αποστ. Κριμπίτσης
»

           »       »        »        »
8.      Γεωρ. Ροκάνης
Φ49

Αργυρούν
42.              ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
1.      Δημ. Στουραΐτης
Φ285

Αίτηση απολαβής
2.      Αναγν. Γκλιάτης
»

»             »
3.      Σιδέρης Φώτη Μπότας
Φ248

Αργυρούν
4.      Ιωαν. Κολιμάτζης
Φ177

Σιδηρούν
5.      Μιχαήλ Κόλιας
»

Χαλκούν
6.      Χρίστος Σκούρας
Φ72

Αίτηση απολαβής
7.      Γεωρ. Μπούτζης
»

Χαλκούν
8.      Σιδέρης Γκλιάτης
      Φ72, Φ5

Χαλκούν. Εκατόνταρχος
9.      Στ. Νικολάου
Φ72

Χαλκούν
10.  Αναγ. Νικολάου
Φ168

Σιδηρούν
11.  Κων. Πουλημένος
Φ58

Σιδηρούν
12.  Αναγ. Μουτζουφίρης
Φ55

Αίτηση
13.  Μήτρος Ρόκας
Φ53

Σιδηρούν
14.  Δημ. Σιδέρης
Φ59
00597
»
15.  Παπαγιωργάκης
Φ43

Αίτηση
16.  Αντ. Γεωργίου
Φ43

Σιδηρούν
17.  Ιωαν. Κυρ. Γεωργίου
Φ144


18.  Ιωαν. Τζαμόπουλος

00597

19.  Παναγ. Δημητρίου
Φ36

Αίτηση
20.  Πέτρος Πανούσης
Φ36

Σιδηρούν
21.  Κων. Νικολάου
Φ36

»
22.  Γεωρ. Κριεζόπουλος
»

Σιδηρούν. Καταγωγή Αλμυρός
23.  Σταύρος Νικολάου
»

Αίτηση
24.  Αθαν. Γεωρ. Κολιμάτζης
Φ32

Σιδηρούν
25.  Ιωαν. Κρήτης

04218

26.  Νικολ. Μπούκας

00344

27.  Δημ. Σιδέρης

00315


43.              ΜΟΝΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ
1.      Χουντουμάδης Διον (ιερεύς)
Φ49

Αργυρούν

44.              ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ
1.      Σωτήρχος Κουντούρης
Φ220

Αργυρούν
2.      Ιωαν. Σιακουλής
»

»
3.      Αναστ. Κατσιμίχας
»
03887
»
4.      Αναγν. Κορδομένος
»

»
5.      Γεωρ. Νικολάου
»

»
6.      Γιάννης Ιωακείμ
»

»
7.      Ιωαν. Δαμιανός (Ιερομόναχος)
»

»
8.      Αντ. Κατσαλής
»

»
9.      Γεωρ. Αθανασίου
»

»
10.  Αναγν. Γεωργίου
»

»
11.  Στρατής Αραπογιάννης
»

»
12.  Αντ. Μανούρης
»

»
13.  Νικ. Σωτήρχος
»

»
14.  Ανατολίτης Γ. Βουρλιώτης
»

»
15.  ………… Γκίκας
»

»
16.  Αντ. Μανάρας
»

»
17.  Γεωρ. Σουρλιώτης
»

»
18.  Κολιός Φάμος
»

Χαλκούν
19.  Μήτρος Κουτσούκος
»

»
20.  Δήμος Παύλου
»

»
21.  Κότσιος Μιχάλη
»

»
22.  Γιάννης Χελιώτης
»

»
23.  Γεωρ. Αθ. Σκούφος (;)
»

»
24.  Μήτρος Πίκου
»

»
25.  Δελτούς (;) Μαλιζής
»

»
26.  Παν. Μπινιάρης
»

»
27.  Σκευ….ρος Μήτρος
»

»
28.  Νερούτσος Γεωργίου
»

»
29.  Αθαν. Βόλης
»

»
30.  Γεωρ. Νικολάου
»

»
31.  Αθαν. Αρετόπουλος
»

»
32.  Ιωαν. Σκούφος
»

»
33.  Παν. Ιωάννου
»

»
34.  Αναστ. Ταχταράς
»

»
35.  Παναγ. Πέτρου
»

»
36.  Δημ. Σκιαδάς
»

»
37.  Αναστ. Παπαδημητρίου
»

»
38.  Ιωαν. Αθανασίου
»

»
39.  Αθαν. Δέδες
»

»
40.  Νικ. Μπαϊρακτάρης
Φ144

Αίτηση απολαβής
41.  Νικ. Αθανασίου
Φ86

Χαλκούν
42.  Βασ. Αντωνίου
Φ144

Αίτηση
43.  Γεωρ. Χασιώτης
Φ79

Σιδηρούν. Διαμονή Καπανδρίτι
44.  Παντ. Σαρρής
Φ42

Αίτηση
45.  Ανασ. Κωσταντίνου
Φ220

Χαλκούν
46.  Βασ. Χ΄΄Αντωνίου
Φ86+39

Αίτηση
47.  Μιχ. Νικολάου
Φ39

»
48.  Σπ. Λέκας
Φ39

Σιδηρούν
49.  Μιχ. Κώφας
Φ39

Αίτηση
50.  Μιχ.Κωσταντίνου
Φ36

Σιδηρούν
51.  Δημ. Χρίστου
Φ20

Αίτηση
52.  Γεωρ. Νικ. Τζουρέλης
»

»
53.  Αναγν. Παπαστάμου
»

Χαλκούν. Υπαξ/κος
54.  Αναστ. Δέδες
Φ5

»                »
55.  Αναστ. Αργύρης
Φ17

Στον κατάλογο των αναμενόντων
56.  Αντ. Κωσταντίνου
»

    »          »          »            »
57.  Αναγ. Αντωνίου
»

    »          »          »            »
58.  Δημ. Αθανασίου
»

    »          »          »            »
59.  Ιωαν. Κ. Αθανασίου
»

    »          »          »            »
60.  Κων. Ιωαν. Καλαριτιώτης
»

    »          »          »            »
61.  Μιχ. Νικολάου
»

    »          »          »            »
62.  Μιχ. Κωσταντίνου
»

    »          »          »            »
63.  Νικόλαος Κώστα
»

    »          »          »            »
64.  Σίμος Παύλου
»

    »          »          »            »

45.              ΣΚΟΥΡΤΑ
1.      Αναστ. Ντάρδας
Φ144

Αίτηση απολαβής
2.      Νικ. Κατζιφής
Φ124

                   »            »
3.      Κωσταντής Κατζιφής
»


4.      Νικ. Πέπας
Φ111

Αίτηση απολαβής
5.      Γεωρ. Παπαθανασίου
Φ103

Σιδηρούν
6.      Νικ. Αναγνώστης
»

Αίτηση απολαβής
7.      Ιωαν. Σωτηρίου
Φ185

Χαλκούν
8.      Δημ. Πέπας
Φ17

Κατάλογος αναμενόντων
9.      Ιωαν. Δημητρίου
Φ10


10.  Αθ. Σκουρτανιώτης
Φ103

Αίτηση απολαβής
11.  Γεωρ.         »
»

                   »            »
12.  Δημ.           »
Φ285

Αργυρούν. Υπαξ/κος
13.  Κώτσος     »

01763
Υπασπιστής Αθ. Σκουρτανιώτη

46.              ΜΠΡΑΤΣΙ (ΤΑΝΑΓΡΑ)
1.      Γεωρ. Αθανασίου
Φ266

Αργυρούν
2.      Γιαν.        »
Φ214


3.      Αναγ. Παπαδημητρίου
Φ181
03887
Σιδηρούν
4.      Παναγ. Γεωργίου
»

»
5.      Αναστ. Μπελεγράτης
»

»
6.      Μήτρος          »     
»

»
7.      Μήτρος Νάκος
»

»
8.      Νικ. Ιωάννου
»

»
9.      Πανούσος Κατσέλης
»

»
10.  Σπύρος Φόντζης
Φ86

Αίτηση απολαβής
11.  Αναστ. Παπαδημητρίου
Φ144

                   »            »
12.  Παν. Γ. Γρυπονησιώτης
»

                   »            »
13.  Κότζος Μπλάνας
»

Χαλκούν
14.  Κων. Γρυπονησιώτης
»

Αίτηση για σιδηρούν
15.  Κων. Αθανασίου
Φ103

                 »      »         »
16.  Γιάννης Ανυφαντής
»

                 »      »         »
17.  Δημ. Αθανασίου
»

Σιδηρούν
18.  Γεωρ. Κωσταντίνου
Φ86

Δικαιούται απολαβής
19.  Μιχ. Νικολάου
Φ39

                   »            »
20.  Σπ. Λουκά
»

                   »            »
21.  Νικ. Αθανασίου
»

                   »            »
22.  Λάμπρος Γεωργίου
»

                   »            »
23.  Μιχάλης Κώστας
»

                   »            »
24.  Βασ. Χ΄΄Αντωνίου
»

                   »            »
25.  Λουκάς Αθανασίου
»

                   »            »
26.  Στέργιος Κοκόσης
»

                   »            »
27.  Νικ. Αναγνώστου
»

                   »            »
28.  Δήμος Πανούσης
»

Χαλκούν
29.  Αναγ. Αναστάση
Φ17

Απονομής απολαβής
30.  Δήμος Αναστασίου
»

                   »            »

47.              ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ
1.      Κόλιας Πιτάκης (πιτακός)
Φ286

Σιδηρούν
2.      Πέτρος Αναστασίου
»

»
3.      Αθαν. Παπαγεωργίου
»

»
4.      Βασ. Παπαχρίστου
»

»
5.      Χρίστος     »
»

»
6.      Αναστ. Οικονόμου
»

Χαλκούν
7.      Γιαννάκης Άδωνη
»

»
8.      Ιωαν. Παπαπαναγιώτου
»

»
9.      Παναγής Οικονόμου
»

»
10.  Σταμάτης Γεραμάνης
»

»
11.  Παπαδημήτρης
Φ283

Αργυρούν
12.  Παπαγεωργάκης
Φ220


13.  Παπαδημητρίου
»


14.  Νικ. Γκιρτούλιας
Φ25


15.  Πέτρος Σικούλης
»


16.  Γεωρ. Ευαγγελινός
Φ51

Αίτηση απολαβής
17.  Γεωρ. Λιόσης
Φ31

                   »            »
18.  Ιωαν.      »
»


19.  Πανούσης Αντωνίου
Φ5

Χαλκούν. Υπαξ/κος

48.              ΚΙΟΥΡΚΑ
1.      Κωστάκης Καντής
Φ286

Σιδηρούν
2.      Άγγελος Σωτήρχος
»

»
3.      Σιδέρης Καράλης
»

Χαλκούν
4.      Αναστ. Δήμου
Φ98

Σιδηρούν
5.      Μήτρος Ιωαν. Ρούσης
Φ69

Αίτηση απολαβής
6.      Γεωργάκης Κοροβέσης
Φ58
12054
                   »            »
7.      Πανούσης Μασούρης
Φ53

Σιδηρούν
8.      Αναστασίου Ντέντες
Φ51

»
9.      Νικ. Παπαγιάννης

750
Αριθμ. Πιστοποιητικού 1254
10.  Ιωαν. Αναστασίου
Φ49

Σιδηρούν

49.              ΣΥΚΑΜΙΝΟ
1.      Αθαν. Κοπίτσας
Φ80

Σιδηρούν
2.      Ιωαν. Π. Θάνος
Φ5

Χαλκούν και Φ177 Σιδηρούν
3.      Παν. Ιωαν. Λεμπέσης
Φ92

Σιδηρούν
4.      Αναστ. Γ. Κουρούπης
Φ76

Σιδηρούν
5.      Γιωργάκης Θάνος
Φ71

»
6.      Γεωρ. Σπ. Βλάχος
Φ51

Αίτηση απολαβής
7.      Δημ. Μαλαβανίτης
Φ41

                   »            »
8.      Αθαν. Παπανικολάου
Φ40

Σιδηρούν
9.      Αναστ. Τσακάλης
»

»
10.  Ιωαν. Δημητρίου
»

»
11.  Ιωαν. Παπανικολάου
»

»
12.  Σπ. Τσακάλης
»

»
13.  Ιωαν. Βλάχος

01164

14.  Κωστής Σπ. Βλάχος
Φ51
11932
Αίτηση απολαβής
15.  Αναστ. Γεωργίου
Φ36

                   »            »
16.  Αθαν. Ιωάννου
Φ17

Στον κατάλογο αναμενόντων
17.  Αθαν. Γεωργίου
»

        »           »                »
18.  Γεωρ. Σπύρου
»

        »           »                »
19.  Δήμος Γ. Κολιμάτσης
Φ5

Χαλκούν. Υπαξ/κος

50.              ΩΡΩΠΟΣ
1.      Ιωαν. Αθανασίου
Φ290

Αργυρούν
2.      Δημ. Μακρής
»

»
3.      Σταύρος Κωσταντίνου
»

»
4.      Παναγ. Γκουρής
»

»
5.      Γεωρ.        »
Φ196

Αργυρούν
6.      Θεοδ. Ντίτζας
Φ144


7.      Γεωρ. Παναγιώτου (ιερεύς)
Φ81

Αίτηση απολαβής
8.      Ιωαν. Νεκτάρης
Φ81

                   »            »
9.      Α. Μουτζουφίρης
Φ76

                   »            »
10.  Γρηγ. Νικολάου
Φ69

                   »            »
11.  Αθαν. Πέτρου
Φ48

                   »            »
12.  Γεωρ. Γουρές
Φ167

Σιδηρούν
13.  Αθαν. Ηλίας
Φ6

Χαλκούν

51.