ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΥΡΤΑΝΙΩΤΗΣ

...κρίνω περιττόν να αναφέρω τον ένθερμον ζήλον, και τας όσας κατά δύναμιν εκδουλεύσεις εδυνήθην να προσφέρω εις την πατρίδαν και εις όσον καιρόν εφύλαττον τον τόπον θηβών δεν απετόλμησε ο εχθρός να κάμη την παραμικράν καταδρομήν. σπεύδω λοιπόν να προσφέρω και αύθις εις την σεβαστήν διοίκησιν τον ίδιον ζήλον μου και επειδή ο εχθρός καθημερινώς λεηλατεί και αιχμαλωτεί τους αδελφούς μας και ο τόπος επαπειλείται από μέγαν κίνδυνον... να δυνηθώ να προφθάσω τους δυστυχείς αδελφούς μας από τον επαπειλούμενον κίνδυνον. μ' όλον ότι εισέτι δεν ημπορώ να ησυχάσω από τους δριμυτάτους πόνους της πληγής μου, δε βαστά η ψυχή μου να βλέπω τους αδελφούς μας να αιχμαλωτούνται αδίκως...


τη 20 μαϊου 1825
ναύπλιον
ο πατριώτης
αθανάσιος σκουρτανιώτης

Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2014

ΒΡΕΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΩΡΩΠΟ ΚΑΙ Η ΚΟΥΜΠΟΥΡΑ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΗ ΣΚΟΥΡΤΑΝΙΩΤΗ-ΔΩΡΟ ΤΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ

Η κουμπούρα του πολεμιστή, καπετάνιου και στρατηγού της επανάστασης του 1821 Γεωργίου Σκουρτανιώτη. Ο Γιάννης Γκικάκης ερεύνησε, βρήκε και φωτογράφισε. Τον ευχαριστούμε πολύ.
Η κουμπούρα είναι ''διμούτσουνη'' φέρει δηλ. δύο κάνες και ανάγλυφη αντρική προσωπογραφία στο κάτω μέρος της λαβής.
Η οικογενειακή παράδοση λέει, πως η συγκεκριμένη κουμπούρα, είναι δώρο του Κολοκοτρώνη προς τον Γιώργη. Μεταφέρουμε την πληροφορία με κάθε επιφύλαξη, αν και ο Γιώργης με τον Κολοκοτρώνη έχουν συναντηθεί σίγουρα και φαίνεται πως γνωρίζονταν από τον Μάρτη του 1825 τουλάχιστον, όπου ήταν φυλακισμένοι και οι δύο απ' την κυβέρνηση στο Ανάπλι, όπως επίσης πολύ αργότερα γύρω στο 1835, όταν ο Γιώργης ήταν υπασπιστής του Όθωνα (πριν πέσει στην δυσμένειά του) και ο Κολοκοτρώνης άρχισε να ζει στην Αθήνα και να μπαινοβγαίνει στο παλάτι.
Η ανάγλυφη αντρική μορφή που παρουσιάζεται στο κάτω μέρος της λαβής, δεν αποκλείεται να είναι ομοίωμα του ίδιου του Κολοκοτρώνη -σαν μια προσωπική σφραγίδα- καθώς φαίνεται να φορά περικεφαλαία.