ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΥΡΤΑΝΙΩΤΗΣ

...κρίνω περιττόν να αναφέρω τον ένθερμον ζήλον, και τας όσας κατά δύναμιν εκδουλεύσεις εδυνήθην να προσφέρω εις την πατρίδαν και εις όσον καιρόν εφύλαττον τον τόπον θηβών δεν απετόλμησε ο εχθρός να κάμη την παραμικράν καταδρομήν. σπεύδω λοιπόν να προσφέρω και αύθις εις την σεβαστήν διοίκησιν τον ίδιον ζήλον μου και επειδή ο εχθρός καθημερινώς λεηλατεί και αιχμαλωτεί τους αδελφούς μας και ο τόπος επαπειλείται από μέγαν κίνδυνον... να δυνηθώ να προφθάσω τους δυστυχείς αδελφούς μας από τον επαπειλούμενον κίνδυνον. μ' όλον ότι εισέτι δεν ημπορώ να ησυχάσω από τους δριμυτάτους πόνους της πληγής μου, δε βαστά η ψυχή μου να βλέπω τους αδελφούς μας να αιχμαλωτούνται αδίκως...


τη 20 μαϊου 1825
ναύπλιον
ο πατριώτης
αθανάσιος σκουρτανιώτης

Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2015

Η επαρχία Θηβών για τον μακαρίτη Αθ. Σκουρτανιώτη και τους αδερφούς του


Στις 5 Ιανουαρίου 1826 (εκ παραδρομής ο γράψας τότε την επιστολή έχει σημειώσει 1825) η επαρχία Θηβών και τα χωριά της Θήβας, αναφέρονται στο πρόσωπο του εκλιπόντα οπλαρχηγού και ζητούν από την κυβέρνηση να λάβει την στρατιωτική θέση του, εις εκ των αδελφών του.


Ας διαβάσουμε την επιστολή:
(διατηρώ ορθογραφία κειμένου)

''Προς την Σεβαστήν Διοίκησιν

Επειδή και ο μακαρίτης Αθανάσιος σκουρτανιότης ήτον θηβαίος ως είναι γνωστόν της πάσι, ότι το χωρίον του σκούρτα είναι ένα από τα της επαρχείας θηβών, περιττόν δε να αναφέρωμεν εκτεταμένως, διά των επ΄αρετή βίον του και διά το ωραίον και ταπεινόν του ήθος, με το να είναι αποδεδειγμένος ο πατριωτισμός του εις των πεντ' έξι αγώνα τον ιερόν στάδιον τούτου, ηξιώθη και παρά την Σ. Διοίκησιν το υπούργημα του στρατηγού, όθεν παρά τον μακαρίτην και άξιον τούτον πατριώτην, είμεθα όλη η επαρχεία ευχαριστημένη, καυχόμενοι τα άξια και πατριωτικά του πρακτικά. το αύρον του θανάτου μας υστέρησε από έναν τοιούτον πατριώτην και μας άφησε εις την πιο μεγάλην λύπην.

Παρακαλούμεν την Σ. διοίκησιν δια τας εκδουλεύσεις του μακαρίτου και καλού πατριώτου, όστις μέχρι τα τελευταία του είχεν εβαρεστημένη και την Σ. διοίκησιν και την όλην επαρχεία θηβών, να στεφανωθή το υπούργημα της στρατηγίας του ένας εκ των δύο αδελφών του και κατά τούτο ήμεθα ευχαριστημένη όλι η επαρχεία θηβών με το να είναι και αυτός με τον αυτόν χαρακτήρα και με τον ίδιον πατριωτισμόν και μένουμε με όλον το βαθύτατο σέβας. 

Εν Σαλαμίνα τη 5η Ιανουαρίου 1826 

δημογέροντες                                          τα χωριά της θήβας
(ακολουθούν ονόματα)                            (ακολουθούν ονόματα)


ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ ΤΟΥ ΘΗΒΑΙΟΥ ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΥ ΜΗΤΡΟΥ ΜΠΙΝΙΑΡΗ ΤΟ 1824


(Όπως φαίνονται από κατάλογο της εποχής στα αρχεία του Βλαχογιάννη, στις 10 Αυγούστου 1824, υποβαλλόμενοι οι κατάλογοι στην κυβέρνηση και στο υπουργείο πολέμου, προφανώς για πληρωμές μισθών και εφόδια στρατιωτών)


(διατηρώ την ορθογραφία του κειμένου)

1824 τη 10η αυγούστου μέγαρα
κατάλογον ονομαστικόν του μήτρου μπινιάρη

1. γιάννης μπινιάρης από χορίον μορόκαμπο
2. γιοργος μπόγρης από χορίον ρημόκαστρο
3. αναγνώστης μπαλαφούτας από χορίον κούλουρη
4. γιοργάκης μπαρόνος από χορίον μορόκαμπο
5. κολός ραχοβίτης από χορίον θηβαίος
6. λουκάς μπόγρης από χορίον ρημόκαστρο
7. Δήμος λινάρδος από χοριον μουλ....;;
8. μήτρος λινάρδος από μουλ.....;;
9. τριαντάφυλλος βλαχιό
10. κονσταντής (μανάρας;) από κασκαβέλι
11. σωτήρης κοστας από χοριον σήρτζη
12. κονσταντής κοστας από χοριον σηρτζη
13. άγγελος κόστας από χορίον σήρτζη
14. γιάννης κόστας από χορίον σήρτζη
15. βασίλης κυριαζής από χορίον σήρτζη
16. μητρος ....καλαβεζα
17. γιοργις κυρινος από χοριον (βηλιοτες;;)
18. αναστασις μαρινις απο χοριον (βηλιοτες;;)
19. μητρος κοσταντακης μοροκαμπος
20. αντονις χαροκοπος από χοριον βαγια
21. λουκας μπουτουρης ..... μορόκαμπο
22. γιάννις .... αγιά (βλυσέτι;;)
23. δημήτρης μπόγρης από χορίον ρημόκαστρο
24. αναστάσις από χορίον ταραμάρι
25. αναστάσι θάνο από χορίον καρνέσι
26. δημήτρης χατζίς από χορίον καρνέσι
27. γιαννακης κολιοπάτης από χορίον καρνεσι
28. νικολό καρβούνι από χορίον μαβρομάτι
29. αναγνωστης χατζις από χορίον κασκαβέλι
30. αγγελος κολό(ζ;)ι από χορίον μαβρομάτι


31.μαρινης τριανταφυλλος από χοριον παραπουγκια
32. δημήτρης τριαντάφυλλος από χορίον παραπούγκια
33. θανασις στενός από χορίον παραπούγκια
34. δήμος στενός από χορίον παραπούγκια
35. σοτιρις κατζάρης από χοριον (καρήτη;;)
36. μητρος μπελεγράτι από χοριον μπράτζι
37. κολός βλάχος από χορίον μπράτζι
38. κολός ...αμπελακιότης
39. κοτζος στεργίου από χορίον από λιάτανι
40. Δημήτρις κόστα από χορίον κακονισχίρι
41. νικολός βρετός από χορίον βάγια
42. βρετός... από χορίον βάγια
43. μήτρος βρετός από χορίον βάγια
44. σταμάτης φουρτούνας από χορίον (αρχοντίκι;;)
45. φιλις μπάτζαρης από χορίον παναγία
46. αντονις μπάτζαρης από χορίον παναγία
47. γιοργης (βογγλις;;) απο χοριον παναγια
48. κοτζο καπηνιάρης απο χοριον παναγια
49. γιοργης καπηνιαρης αποχοριον παναγια
50. μητρος γαλανης από χορίον παναγία
51. παυλος... από χορίον σχηματάρι
52. κολός κατριπόδης από χορίον (τζηχανάνι;;)
53. γιανις (μεγιτινης;) απο χοριον νιχορι
54. γιανις ταβλις απο χοριον σπαϊδες
55. τασος κουκουμτζής από χορίον σπαϊδες
56. μητζος μπουτούρις από χορίον (σκουλιτζι)
57. παναγιοτης θανασις αγγελος από χοριον παναγια
58. τάσος καπηνιαρης απο χορίον παναγια
59. χρηστο κονσταντινο απο χοριον ρημόκαστρο
60. σοτιρις γιαννης λαμπρος από χοριον μαβροματι
61. κοτζο βαγιοτι από χοριον βαθι
62. αναστασις απο χοριον βαθι
63. θανασις... από χοριον βαθί
64. πετρος τζιμοκος από χοριον βαθί
65. σοτηρχος ...απο χοριον θηβαίος
66. παναγιοτης θανασις αγγελος από χοριον παναγια

Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2015

ΓΚΟΥΡΑΣ ΓΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΣΚΟΥΡΤΑΝΙΩΤΗ ΚΑΙ ΜΑΧΗ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ

Η επιστολή του Γιάννη Γκούρα στις 10 Νοεμβρίου 1825 
στην κυβέρνηση, για την κατάσταση των ελληνικών στρατευμάτων 
στην Στερεά και την μάχη του Μαυροματίου


Είναι από τα τεκμήρια, που ένας ερευνητής το ψάχνει χρόνια γιατί ανταμείβει μόχθο του. Στην συγκεκριμένη επιστολή -βαρύνουσα από κάθε άποψη- ο Αρχιστράτηγος Στερεάς Γιάννης Γκούρας φωτογραφίζει με ρεαλιστικό και ωμό τρόπο, την κατάσταση των ελληνικών στρατευμάτων της ανατολικής Στερεάς τον Νοέμβριο του 1825, όπου βρίσκονται κυριολεκτικά υπό διάλυση από την έλλειψη κυρίως τροφών, ενώ παράλληλα δίνει μια καταπληκτική μαρτυρία της μάχης του Μαυροματίου, ελάχιστες μονάχα ημέρες μετά το γεγονός. Ο Γκούρας, ο οποίος χαρακτηρίζει το συμβάν ''ανέλπιστον και λυπηρότατον'' μας δίνει τους αριθμούς των αντιμαχομένων. Υπέρ των εξακοσίων οι Τούρκοι ιππείς και πεζοί και σαράντα δύο μονάχα οι Έλληνες υπό του Σκουρτανιώτη, του Ντρίντζουλα και κάποιου Αναστάση Λεβεντάκη, του οποίου το όνομα ακούγεται για πρώτη φορά στην μάχη του Μαυροματίου. Ο Γούρας μεταθέτει την ημερομηνία διεξαγωγής της μάχης στης 2 και όχι στις 3 Νοεμβρίου...

Ας δούμε όμως την επιστολή του Γιάννη Γκούρα

''Προς την Σεβαστή Διοίκησιν

Εκλαμπρότατοι

Και την υπ' Αριθ. 1325 β Διαταγήν έλαβον διά της οποίας είδον να μοι λέγη η Σ. Διοίκησις ότι αφού τα διάφορα εν Σαλώνοις σώματα απεφάσισαν να διαλυθούν, δεν έπρεπε να το υποφέρω, αλλά να το εμποδίσω και να ιδεάσω και την Σ. Διοίκηση κτλ.
Αλλά τούτο εκλπαμπρότατοι, απεφασίσθη ότι από τον Αύγουστον, οπόταν έλειψεν ολοτελώς η ζωοτροφία και εγώ όσο ηδυνάμην τας εμπόδιζα με λόγον και έργον καθότι μόνος μου επήγον εις Σαλαμίνα και τους έφερα ολίγην τροφήν, άλλοτε από καϊκια τινά, ελάμβανον ολίγην και τους έδιδον απόδειξιν, άλλοτε από τον ένα και άλλοτε από τον άλλον τα εξηκονόμην μόνος μου και τους τα εμοίραζον εις όλα τα σώματα με το δράμι εις όσους στρατιώτας ανθρωπίνους και όχι χάρτινους είχεν ο καθείς από 100 δράμια και 150 κάποτε και τους ενεθάρυνον πάντοτε με κάποια ελπίδα και με υποσχέσεις και τελευταίον,  βλέπων ότι ο εχθρός ακινητώσι προσμένων την διάλυσίν μας, την οποίαν από κατασκόπους εμάνθανον από μέρες και την αμετάθετον των στρατευμάτων απόφασιν να διαλυθούν εκ της απελπισίας και αμηχανίας τροφών -και λοιπόν απεφάσισα και επήγα και τους εβάρεσα εις Αλαμάνα και πάλιν εις Νευρόπολιν και τελευταίον αφού τους εβαρέσαμε και εις την ...σκάλαν αν και εφονεύθη και ο αδελφός του Ρούκη εξ ημών επληγώθη και από αυτούς ο Αρχηγός της Άμπλιανης, ερωτών άνθρωπον σημαντικόν, ο οποίος λιποτακτήσας και αφήσας την άμπλιανην απέλπισεν τους λοιπούς τοσούτον, ώστε πάραυτα ετράπησαν εις φυγήν και έμειναν οι εδώ τόποι ελεύθεροι. Το διά πώς δεν ιδέαζον την Σ. Διοίκησιν την αποφασισθήσα χιλιάκις των στρατευμάτων μας λιποταξίαν, τούτο δεν το έκαμνον , επειδή όλως δυνάμει το εμπόδιζον και το ..... και δεν το ιδέαζον διά να μην λυπήσω και οιωνί απελπίσω την Σ. Διοίκησιν εν τω μέσω τοσούτων δυσφορήτων αγώνων και εν ω έβλεπα τον εχθρόν καταφθείροντα το κέντρον μας, τας νήσους κινδυνευούσεις και το Μεσολόγκιον. Ταύτα πάσχοντα, να ακούση και ότι διαλύονται και τα εν Σαλώνοις στρατεύματα. Διά τούτο ου μόνο εμπόδιζον την διάλυσιν των, αλλά και το διά τούτο γράμματα εκράτουν από τα οποία ιδού όπου περικλείω ένα δύο τώρα, προς πληροφορίαν περισσοτέραν. Η έλλειψις λοιπόν των αναγκαίων ήτον η αιτία της αποφασισθήσης τοσάκις διαλύσεως των διαφόρων σωμάτων και ουχί καμιά άλλη αιτία. 
Και ταύτα περί τούτου.

Οι δε εχθροί οι εν Ευβοία, εξερχομένοι συχνώς και αλλεπαλλήλως και καταφθείροντας και καταλεηλατούντας τας επαρχίας της ανατολικής Ελλάδος και ένεκα τούτου είχον προσδιορίσει οπλαρχηγούς τινάς εν διαφόροις μέρηση, ίνα ανθίστανται και ματαιώνουν τους σκοπούς και κινημάτά των, αλ' αίφνης προχθές εν Σαλώνοις ων, μανθάνω ότι εξήλθον υπέρ των εξακοσίων ιππέων τε και πεζών και ότι εκ των προσδιορισθέντων ο μεν Θανάσης Σκουρτανιώτης, Αναστάσης Λεβεντάκης και Γιάννης Ντρίτζουλας αντισταθέντες εις αυτούς με μόνον τεσσαράκοντα δύο στρατιώτας, καθώς εις της ελλείψεως της ζωοτροφίας ουκ ηδύναντο να έχωσι περισσοτέρους , και εκ διά την φιλοτιμίαν και Αισχύνιν ουκ ηδύναντο να αναχωρήσουν χωρίς να τους βαρέσουν. Αντισταθέντες και πολιορκηθέντες εις μίαν παλαιάν θολωτήν εκκλησίαν περί της θέσης Μαυρομάτι. Οι δε εχθροί αναβάντες εις τον θόλον και τρυπήσοντάς τον, έρριψαν μέσα ένα πλήθος ρετζίνια και φυσέκια αναμμένα εις τρόπον ώστε απεπνίγησαν μέσα όλοι  έναν εξαιρέσεως, ύστερον από μίαν σκληράν ανθίστασιν εις την οποίαν εφονεύθησαν πάμπολλοι εχθροί. Ακολούθως οι μείναντες εχθροί ανεχώρησαν την ίδιαν εκείνην νύκτα εις τας 2 του τρέχοντος. Εγώ δε μανθών το ανέλπιστον και λυπηρότατον τούτο συμβάν έσπευσα και κατέλαβον τας περί την Δομπραίναν θέσεις προσμένων τον ζαερέ διά να προχωρήσω ίσως και παγιδεύσω και τούτον τον τοσούτον καταλεηλατήσαντα τας εδώ επαρχίας εχθρόν. 

Προσθέτω ότι τας αυτάς εκείνας ημέρας, καθ' ας εφυγαδεύθησαν οι εχθροί και ήτον οι στρατιώται συναγμένοι και ενθουσιασμένοι επρότεινα και επαρακίνησα τους αδελφούς Σουλιώτας να υπάγομεν από τα ......τους εν Μεσολογκίω εχθρούς, αλλά αυτοί δεν το εδέχθησαν αλλ' ανέβαλλον  τον καιρόν. Εγώ δε, βλέπων ότι οι στρατιώται εκρίωσαν, επειδή έχωμεν εικοσιέξι ημέρας σήμερον να τους δώσσωμεν ταϊνι και εσκορπίσθησαν παραιτήθησαν εκ τούτου επειδή πλέον δεν το εδέχοντο μήτε οι  στρατιώται.  Επειδή δεν εντρέπομαι να το ειπώ, δεν τους εξουσιάζομεν κατά δυστυχίαν και τούτο. Αλλ' ο καθείς σχεδόν είναι αυτοκέφαλος και τούτο προέρχεται, επειδή δεν τους πληρώνομεν και δεν τους ταγγίζωμεν. Έτερον δεν έχω αλλά μένω με το προσήκων σέβας.

10 Νοεμβρίου 1825
Δομπραίνα                                                                           Γ. Γκούρας

Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2015

Η ΜΑΧΗ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ ΣΤΙΣ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1825 ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΙΣ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1825Μέχρι σήμερα γνωρίζαμε, σύμφωνα με τις μαρτυρίες του Τσεβά, πως η μάχη του Μαυροματίου συνέβη στις 26 Οκτωβρίου 1825. Υπόνοιες μόνον είχαμε από την έκθεση του αστυνόμου Αθηνών Ξάνθου, πως η μάχη έγινε στις 3 Νοεμβρίου. Μετά από την εύρεση του εγγράφου που σήμερα δημοσιεύουμε, είμαστε σίγουροι πια, πως η μάχη έγινε στις 3 Νοεμβρίου 1825.


(Γενικά Αρχεία του Κράτους, Υπουργείο Πολέμου Φ150 Λήψη 218)


Πρόκειται για μια επιστολή του Γιώργη Σκουρτανιώτη αδελφού του καπετάνιου, γραμμένη στο Ναύπλιο στις 3 Νοεμβρίου 1825. Ο Γιώργης με τον γραμματικό Αναστάσιο Θεοδωριάδη, είναι σταλμένοι από τον καπετάνιο στο Ναύπλιο, για να αποκαταστήσουν τις διαταραγμένες σχέσεις του -από τον Αύγουστο του 1825- με την κυβέρνηση. 
 

H τραγική ειρωνία... 

Ο Γιώργης αγνοεί, πως την στιγμή που ο Θεοδωριάδης γράφει εμπρός του αυτές τις γραμμές, αρχίζει η μάχη του Μαυροματίου. Μιλά για το στρατιωτικό μέλλον του αδελφού του με συγκρατημένη αισιοδοξία και προσπαθεί πράγματι να απαλύνει τις σχέσεις του με την κυβέρνηση, μην υποψιαζόμενος καν, το δράμα που αρχίζει να εκτυλίσσεται διακόσια χιλιόμετρα περίπου βόρεια και που ελάχιστες ώρες αργότερα θα τελειώσει, παραδίδοντας στις φλόγες και στην αθανασία τους αδελφούς του Θανάση και Κώτσιο,  αλλά και τους άλλους πολεμιστές της μάχης του Μαυροματίου... 

Μετά από την εύρεση αυτής της επιστολής, 
δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία πια, πως  
η μάχη του Μαυροματίου έγινε στις 3 Νοεμβρίου 1825 
και όχι στις 26 Οκτωβρίου όπως μας έχει πει ο Τσεβάς, 
αφού όπως φαίνεται από την επιστολή, στις 3 Νοεμβρίου 
ο καπεταν Θανάσης Σκουρτανιώτης, είναι ακόμη ζωντανός.

Το ότι ο Γιώργης ήταν στο Ναύπλιο εκείνες τις ημέρες, εξηγεί επίσης και απαντά στο περιβόητο ερώτημα που μας απασχολούσε μέχρι σήμερα, γιατί δεν ήταν και εκείνος -ένας τόσο σημαντικός πολεμιστής- δίπλα στον αδερφό του στην μάχη του Μαυροματίου. Όσο για τους ισχυρισμούς του Βαγιάννη, πως ο Γιώργης βρισκόταν κάπου στον Ελικώνα επικεφαλής 150 ανδρών κατά την διάρκεια της μάχης του Μαυροματίου,  μετά από αυτή την επιστολή μόνο ως εγκληματικές προχειρότητες μπορούν πια να θεωρηθούν.

Η επιστολή:

Προς το σεβαστόν εκτελεστικόν

Είναι γνωστόν τω σεβαστώ τούτο σώμα ότι ο αυτάδελφός μου αθανάσιος σκουρτανιώτης δέκα τρεις σχεδόν μήνας υστερείται τους μισθούς και σιτηρέσια  των την οδηγίαν του στρατιωτών, εξόν μόνον από 5500 χιλ γρόσια όπου η επιτροπή της ανατολικής ελλάδος του έδοσεν. Και ενώ ήλπιζε εκ των παρόντων δανείων να οικονομηθεί και αυτός .....αιφνιδίως τον ευγάζουν έξω της αναλογίας επί τίνι λόγου αγνοεί. διά τούτο παρακαλώ την σεβαστήν διοίκηση, διά να διορίση να οικονομήσουν και αυτόν ως και τους άλλους. αυτός δεν έλειψεν απ όσα η σεβαστή διοίκηση χρέη τον διέταξεν. αν όμως τον κρίνει περιττόν δια εκείνα τα μέρη ας τον διορίση όπου αναγκαίον κρίνει. τούτο θερμώς παρακαλώ και περιμένων σεβαστήν απόκρισιν με σέβας υποσημειούμαι.

την 3η Νοεμβρίου 1825
ναυπλιον  

ευπειθής πατριώτης
γεώργιος  σκουρτανιώτης


(Aπό το εξώφυλλο τούτης της επιστολής, εξώφυλλο που έχω στα χέρια μου, βλέπουμε ότι γνώση της, έχει και ο ίδιος ο Μαυροκορδάτος)

Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015

Μαρτυρίες για την μάχη του Μαυροματίου, για τον θάνατο του Αθανασίου Σκουρτανιώτη και των ηρωικών συμπολεμιστών του

                                                 υπ εσ φ81 λ138


Το πρώτο έγγραφο αναφέρει:

''Προσωρινή Διοίκησις της Ελλάδος
προς το έξοχον υπουργείον των εσωτερικών
το επαρχείον Αθηνών

Εγκλείεται η εξομολόγησις του μήτρου Μπενιζέλου προς ταύτην την Γεν. Αστυνομίαν διαλαμβάνουσα την εκ νέου επιδρομήν των εχθρών εις λειβαδίαν, και τον ένδοξον υπέρ της πατρίδας θάνατον του αειμνήστου Αθανασίου Σκουρτανιώτου γινόμενος κατανάλωμα του πυρός.
Το επαρχείον επαναλαμβάνει, και αυθις ότι άνευ της διαμονής ενός Σώματος στρατιωτικού εις εκεί εις τα πέριξ οι εχθροί θέλουν λεηλατεί συχνάκις, φέροντες την φθοράν και αφανισμόν ωσάκις τους επιτύχει εκείνων των μερών.
Σας υποσημειούμαι με βαθύ σέβας
Την 6 Νοέμ 1825 εν Αθήναις
Ο έπαρχος Αθηνών
Ιωάννης ...........

Δια του Γεν. Γραμματέα
Καντηλιέρη''

Και το δεύτερο που περιλαμβάνει την μαρτυρία από τα μέρη της Θήβας του Μήτρου Μπενιζέλου:

                                                 υπ εσ φ81 λ142

''Προς το έξοχον επαρχείον Αθηνών

Ταύτην την στιγμήν παρασταθείς ο Μήτρος Μπενιζέλος, Θηβαίος αγωγιάτης, όστις ήλθεν από Λειβαδιάν ταύτην την νύκτα με βαμπάκι, λέγει ότι εις Παλαιοπαναγιά ελθών, χωρίον των Θηβών, επληροφορήθη, ότι οι Τούρκοι της Ευρίπου, την Τρίτην ταύτην, κατά τας τρεις του μηνός, επέρασαν και επήγαν πάλιν έως Λειβαδιάν εις Καλάμι. Ολίγην βλάβην έκαμαν, όντες ειδοποιημένοι οι Λειβαδίται τον ερχομόν τους παρά του Αθανασίου Σκουρτανιώτου.
Εις την επιστροφήν τους κατά το Μαυρομάτι Θηβών, έτυχαν τον καπετάνιο Αθανάσιον Σκουρτανιώτη πλησίον μιας εκκλησίας. Εκεί είδεν ένα μέρος των Τούρκων ερχομένους, εμβήκεν εις το περιτείχισμα της εκκλησίας, επολέμησε μετ' αυτών έως το εσπέρας και εσκότωσε αρκετούς (πόσους δεν ηξεύρει ετούτος), έπειτα, ελθόν όλον το σώμα των Τούρκων ιππέων και των πεζών περίπου των εξακοσίων, επολιόρκησαν στενά την εκκλησίαν. Τότε, στενωθείς, εμβήκε μέσα εις την εκκλησίαν και εσφαλίσθη. Τότε οι Τούρκοι πλησιάζοντες, έβαλαν φωτιά εις όλα τα μέρη της εκκλησίας, έπειτα επάνω από τας τρύπας έρριψαν ρετσίνην και άλλας ύλας, ώστε οπού τους έκαψαν, 45 όλους όντας τον αριθμόν και έπειτα οι Τούρκοι, ανεχώρησαν προς Θήβας.
Οι εις τα πέριξ των βουνών χωρικοί, καταβάντες και ελθόντες εις την εκκλησίαν, τους εύρον καϋμένους και τα λείψανά τους εσώζοντο, επειδή και η εκκλησία ήτο θολωτή.

Αιωνία η μνήμη του γενναίου και πατριώτου μας Αθ. Σκουρτανιώτου.
6 Νοέμβρη 1825 τρεις ήμισυ ώρας της ημέρας.
Ο Γεν. Αστυνόμος Αθηνών
Ανδρέας Ξάνθης