ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΥΡΤΑΝΙΩΤΗΣ

...κρίνω περιττόν να αναφέρω τον ένθερμον ζήλον, και τας όσας κατά δύναμιν εκδουλεύσεις εδυνήθην να προσφέρω εις την πατρίδαν και εις όσον καιρόν εφύλαττον τον τόπον θηβών δεν απετόλμησε ο εχθρός να κάμη την παραμικράν καταδρομήν. σπεύδω λοιπόν να προσφέρω και αύθις εις την σεβαστήν διοίκησιν τον ίδιον ζήλον μου και επειδή ο εχθρός καθημερινώς λεηλατεί και αιχμαλωτεί τους αδελφούς μας και ο τόπος επαπειλείται από μέγαν κίνδυνον... να δυνηθώ να προφθάσω τους δυστυχείς αδελφούς μας από τον επαπειλούμενον κίνδυνον. μ' όλον ότι εισέτι δεν ημπορώ να ησυχάσω από τους δριμυτάτους πόνους της πληγής μου, δε βαστά η ψυχή μου να βλέπω τους αδελφούς μας να αιχμαλωτούνται αδίκως...


τη 20 μαϊου 1825
ναύπλιον
ο πατριώτης
αθανάσιος σκουρτανιώτης

Τετάρτη 2 Ιουλίου 2014

ΒΡΕΘΗΚΕ TO ΣΠΑΘΙ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΚΟΥΡΤΑΝΙΩΤΗ!!
Είχα την τύχη σήμερα, να δεχθώ από τον φίλο συγγραφέα Γιάννη Γκικάκη, αυτές τις άκρως συγκινητικές φωτογραφίες. Το τιμημένο σπαθί του στρατηγού Γεωργίου Σκουρτανιώτη, αδελφού του καπετάν Θανάση που έλαβε μέρος σε τόσες μάχες με τον αδελφό του, με τον Καραϊσκάκη, αλλά και με τον Υψηλάντη (ήταν εκείνος που βάστηξε τον κύριο όγκο των Τούρκικων δυνάμεων στην τελευταία μάχη του αγώνα στην Πέτρα) υπάρχει μέχρι σήμερα και βρίσκεται στα χέρια απογόνων του στον Ωρωπό.
Το σπαθί είναι δώρο του Δημ. Υψηλάντη προς τον Γεώργιο Σκουρτανιώτη!
Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τον Γιάννη Γκικάκη και όποιον από τους απογόνους έδωσε την άδεια να τραβηχθούν αυτές οι θαυμάσιες, ανεκτίμητες και συγκινητικές φωτογραφίες.