ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΥΡΤΑΝΙΩΤΗΣ

...κρίνω περιττόν να αναφέρω τον ένθερμον ζήλον, και τας όσας κατά δύναμιν εκδουλεύσεις εδυνήθην να προσφέρω εις την πατρίδαν και εις όσον καιρόν εφύλαττον τον τόπον θηβών δεν απετόλμησε ο εχθρός να κάμη την παραμικράν καταδρομήν. σπεύδω λοιπόν να προσφέρω και αύθις εις την σεβαστήν διοίκησιν τον ίδιον ζήλον μου και επειδή ο εχθρός καθημερινώς λεηλατεί και αιχμαλωτεί τους αδελφούς μας και ο τόπος επαπειλείται από μέγαν κίνδυνον... να δυνηθώ να προφθάσω τους δυστυχείς αδελφούς μας από τον επαπειλούμενον κίνδυνον. μ' όλον ότι εισέτι δεν ημπορώ να ησυχάσω από τους δριμυτάτους πόνους της πληγής μου, δε βαστά η ψυχή μου να βλέπω τους αδελφούς μας να αιχμαλωτούνται αδίκως...


τη 20 μαϊου 1825
ναύπλιον
ο πατριώτης
αθανάσιος σκουρτανιώτης

Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2014

Mήτρος Αναγνώστου από Λιάτανη (έπεσε μαζί με τον Θανάση στο Μαυρομάτι)

Πηγή: http://agiosthomas.50webs.com/history.htm

Εκτός από τον Θανάση και Κώτσο Σκουρτανιώτη, τον Βιέννα, τον Δρίτσουλα απ' την Δομβραίνα, τον Κολιοβέτα Νικόλαο από την Τοπόλια (Κάστρο) δεν έχουμε ονόματα άλλων νεκρών στο Μαυρομάτι. Καλό είναι λοιπόν, όταν βρίσκουμε κάποιον σε οποιοδήποτε έγγραφο, να τον ονομάζουμε.
Εδώ έχουμε πιστοποιητικό με υπογραφή  του Κριεζώτη, όπου  πιστοποιεί τον αγώνα κατά την διάρκεια της ελληνικής επανάστασης του 1821 του Νικολάου Αναγνώστου από την Λιάτανη, ο οποίος όπως λέει στο έγγραφο ο Κριεζώτης, επολέμησε και υπό τις διαταγές Αθανασίου και Γεωργίου Σκουρτανιώτη. Στο μέσον της επιστολής αναφέρει ο Κριεζώτης, πως ο συγκεκριμένος πολεμιστής έχασε δύο αδερφούς τον Κωνσταντή στη Κάρυστο και τον Μήτρο (με Θανάσην Σκουρτανιώτην εκάη εις την εκκλησίαν Μαυροματίου). Την επιστολή υπογράφει κάτω αριστερά και ο Γιώργης Σκουρτανιώτης.
Αιωνία τους η μνήμη....

Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 2014

Απόφαση Εκτελεστικού προαγωγής Αθανασίου Σκουρτανιώτη σε Αντιστράτηγο στις 7 Οκτωβρίου 1824


Πρότασις στρατιωτικών προαγωγών
Περίοδος Β
Αριθ. 5261

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΝ ΣΩΜΑ
προς το Σεβαστόν Βουλευτικόν

Το Εκτελεστικόν Σώμα διά τας προς την πατρίδα απ' αρχής πιστάς και προθύμους δουλεύσεις, των εφεξής αναφερομένων και εις επίδειξην νέου υπέρ αυτής ζήλου των εγκρίνει:
Ο μεν Αθανάσιος Σκουρτανιώτης και Κωνσταντίνος Καλύβας να προβιβασθούν εις τον βαθμόν της αντιστρατηγίας (ακολουθούν ιεραρχικά άλλες μικρότερες προαγωγές)
Όθεν και καθυποβάλλει αυτούς και υπό την επίκρισιν του Σεβαστού Βουλευτικού Σώματος.

Εν Ναυπλίω τη 7 Οκτωβρίου 1824

Ο πρόεδρος
Γεώργιος Κουντουριώτης
Ιωάννης Κωλέττης
Αναγνώστης Σπηλιωτάκης
Πανούτζος Νοταράς


Ο Προσ, Γεν Γραμματευς
Π. Γ. Ρόδιος

Η απόφαση του Εκτελεστικού για την προαγωγή του Αθανασίου Σκουρτανιώτη σε χιλίαρχο στους Μύλους στις 28 Μαίου 1824


Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας Τόμος 10 σελ. 323

Η απόφαση γράφει ακριβώς:Πρότασις προαγωγής Αθανασίου Σκουρτανιώτη εις χιλίαρχον
Περίοδος Βα
Αρ. 1664

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΝ ΣΩΜΑ
Προς το Σ. Βουλευτικόν

Ο γεναιότατος Αθανάσιος Σκουρτανιώτης είναι ομολογουμένως καλός πατριώτης, γενναίος εις τας πολέμους και εις τας θυσίας και πρόθυμος κατά των εχθρών εις κάθε καιρόν. Τον εκτελεστικόν σώμα γνωρίζον ταύτα τον ενέκρινεν άξιον να προβιβασθή χιλίαρχος και καθυποβάλλεται και εις την επίκρισιν του Σ. τούτου σώματος.

Εν Μύλοις τη 28 Μαίου 1824
ο πρόεδρος
Γεώργιος Κουντουριώτης
Παναγιώτης Μπότασης
Ιωάννης Κωλέττης

ο προσωρινός Γεν. Γραμματεύς
Π. Γ. Ρόδιος


o Kαπετάν Θανάσης Σκουρτανιώτης δεν έλαβε μέρος στον Β' εμφύλιο;

              Γεώργιος (άνω) και Λάζαρος (κάτω) Κουντουριώτης


Ο Μακρυγιάννης ζητούσε επίμονα σε επιστολή του στον Λάζαρο και Γεώργιο Κουντουριώτη, να λάβει μέρος στην εκστρατεία των Ρουμελιωτών οπλαρχηγών στην Πελοπόννησο τον χειμώνα του 1824 και ο Αθανάσιος Σκουρτανιώτης, σύμφωνα με τον κ. Καλλιέρη.


Δημήτρη Καλλιέρη (Απόσπασμα).

''.....
Στις αρχές του χειμώνα συνήλθαν στην Αθήνα διάφορα στρατιωτικά σώματα και αρχηγοί τους ήταν οι Γκούρας, Καρατάσος, Κριεζώτης, Κατσικογιάννης, Λέκκας, Γάντζος, Ρούκης, Δικαίος, Χρήστος Ποριώτης και Βέργος και περίμεναν διαταγή της κυβέρνησης να εκστρατεύσουν όπου ήταν ανάγκη. Προσκάλεσε η Κυβέρνηση τα σώματα αυτά να καταστείλουν την ανταρσία, διόρισε αρχηγό τον Γκούρα, ο οποίος άφησε αντιφρούραρχο τον Μαμούρη, πήρε τριακόσιους Αθηναίους και εξεστράτευσε στην Κόρινθο306.
Αλλά η κυβέρνηση είχε στείλει τον Αδάμ Δούκα ―ακολουθούσε τον Κωλέττη― να φέρει στην Πελοπόννησο τον Γκούρα και τον Καρατάσο μ’ όλους τους καπεταναίους και δεν το κατόρθωσε. Ο Μακρυγιάννης, παρά την αρχική του άρνηση έλαβε την διαταγή και κίνησε την 16η Νοεμβρίου 1824 για την Αθήνα 307. Με επιστολή της 13ης Νοεμβρίου 1824 των Αναγν. Σπηλιωτάκη, Κων. Μαυρομιχάλη, Ιωάν. Κωλέττη προς τον Γκούρα, ―οι τρεις εκτελούσαν χρέη «επιτροπικώς», ο Κουντουριώτης ήταν για ανάρρωση στην Ύδρα και χήρευε η θέση του αντιπροέδρου Παν. Μπόταση― του γνωρίζανε ότι του στέλνουν τον Μακρυγιάννη για τα διατρέχοντα. Ο Μακρυγιάννης την 17η Νοεμβρίου απάντησε στον Λάζαρο και Γεώργιο Κουντουριώτη για την προθυμία των Γκούρα και Καρατάσου που θα ξεκινούσαν για την Κόρινθο και εντυπωσιάζει το γεγονός ότι ζητούσε να σταλεί διαταγή στον Αθανάσιο Σκουρτανιώτη να έλθει και αυτός «επειδή δεν συμφέρει να στέκεται εκεί» και τον λόγο θα εξηγούσε προφορικά ο κομιστής της επιστολής 308. Αναζήτησα να διαπιστώσω αν τελικά είχε συμμετοχή ο Αθανάσιος Σκουρτανιώτης στον εμφύλιο και δεν προέκυψε. Οι δύο μπροστάρηδες του δερβενίου Αθήνας-Θήβας ο Μελέτης Βασιλείου και ο Θανάσης Σκουρτανιώτης δεν είχαν συμμετοχή στον εμφύλιο.....''


Αυτά από τον κ. Καλλιέρη.


Για τα κυβερνητικά στρατεύματα του εμφυλίου από επιστολή τους προς Υδρα, υπογράφουν οι ακόλουθοι

5 Φεβρουαρίου 1825 Αρκαδιά, (Κυπαρισσία) 

Γιωργάκης Δ. Δράκος
Κίτζος Τζαβέλας
Δήμος Σκαλτζάς
Ιω. Γκούρας
Μ. Κοντογιάννης
Γιαννάκης Γιόλτασης
Ανδρέας Ίσκου
Καραϊσκάκης
Γάτζος Αγγελάκης
Βάσσος Μαυροβουνιώτης
Χριστόδουλος Ποριώτης
Κωσταντής Δοπιώτης
Μακρυγιάννης
Στάθης Κατζικογιάννης
Γεωργάκης Βαλτινός
Κωνσταντίνος Πετιμεζάς
Βασίλειος Πετιμεζάς
Κωνσταντής .....
Σωτήριος Θεοχαρόπουλος
Δημήτριος Παπατζώρης
Ασημάκης .......
Γιαννάκης Στάικος
Γεώργιος Δυοβουνιώτης
Ν. Πανουριάς
Νικόλαος Κριζιώτης
Δημήτριος Λέκας


Πράγματι. Εδώ, δεν υπάρχει πουθενά Σκουρτανιώτης.*

Αν και ξεκαθαρίζει κάπως το τοπίο, πολλά ερωτήματα προκύπτουν. Τι ακριβώς εννοεί ο Μακρυγιάννης με την φράση ''επειδή δεν συμφέρει να στέκεται εκεί;''. Και γιατί δεν το γράφει στην επιστολή, παρά το μεταβιβάζει προφορικά στην Διοίκηση με τον κομιστή; Τι μεταφέρει ο Μακρυγιάννης στην Διοίκηση για τον Σκουρτανιώτη;

*Όταν δημοσίευσα το παρόν άρθρο, δεν είχα εντοπίσει ακόμη την επιστολή του Αθ. Σκουρτανιώτη που αποδεικνύει την συμμετοχή του στον εμφύλιο και  την μετάβασή του στην Πελοπόννησο τον Δεκέμβριο-Ιανουάριο του 1825.