Κυριακή, 18 Ιανουαρίου 2015

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΚΟΥΡΤΑΝΙΩΤΗ ΣΤΟΝ Β' ΕΜΦΥΛΙΟ- ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
Μοναδικό ντοκουμέντο.

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΚΟΥΡΤΑΝΙΩΤΗ ΠΡΟΣ ΚΩΛΕΤΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ Β' ΕΜΦΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

Σεβαστή Διοίκησις!

Ο Στρατηγός Ι. Γκούρας μου είχε γράψει από τας Αθήνας διά να έλθω εις Κόρινθον υπό την οδηγίαν του, εγώ του απεκρίθειν ότι δεν ημπορώ να ακολουθήσω χωρίς διαταγήν της Σ. Διοίκησις. Η γενναιότης του μου είπε, ότι εγώ απoκρίνομαι. Εκστράτευσα λοιπόν χωρίς διαταγήν διά το οποίον ζητώ συγχώρεσιν. Άφηκα διά καραούλι μόνον πενήντα στρατιώτας και επήρα μαζί μου εκατόν πενήντα.
Παρακαλώ Σεβαστή Διοίκηση, όποια οικονόμηση θα γενή διά τα άλλα στρατεύματα να γενή και διά τους εδικούς μου οι οποίοι είναι νηστικοί. Μένω με το ανήκον σέβας.

1824 Νοεμβρίου 29 Εν Κόρινθω
Ο ταπεινός πατριώτης
θανάσης σκουρτανιώτης