Δευτέρα, 13 Απριλίου 2015

ΙΔΙΟΧΕΙΡΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΚΩΛΕΤΤΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΠΑΡΧΟ ΘΗΒΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΣΚΟΥΡΤΑΝΙΩΤΗΠρος τον έπαρχον Θηβών

Επειδή και η Διοίκησις δεν έχει ήδη ανάγκην από επαρχιακά στρατεύματα (εννοεί στην Πελοπόννησο λόγω λήξης του εμφυλίου) διέταξα τον καπετάν Αθανάσιον Σκουρτανιώτην να επιστρέψει εις τα ίδια και επειδή οι στρατιώτες του είναι πολλοί και μη αναγκαίοι διά τας περιστάσεις και διά τον χειμώνα (τους χειμώνες δεν γίνονταν στρατιωτικές επιχειρήσεις από Τούρκους) αναγκαίον έκρινα να τους διαλύση και με πενήντα μόνον να σταθή αυτόσι προσέχων την επαρχίαν από εισβολήν τινά ολίγων εχθρών. διορίζεσαι λοιπόν να οικονομήσης την αναγκαίαν αυτών τροφήν, δίδων εις τον κάθε στρατιώτην μισήν οκάν αλεύρι την κάθε ημέραν και υγίαινε.

την 20 Ιανουαρίου 1825
Εν Τριπολιτζά 
Ι ω ά ν ν η ς Κ ω λ έ τ τ η ς